BG | EN

Блог

Глаголите на Любовта

Дали определенията, които волно или неволно приемаме, че описват любовта, не орязват истинската ѝ същност и не ни пречат да приемаме любов и наистина да обичаме с глаголи?

„Любовта е дълготърпелива, пълна с доброта, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордеене безчинства, не търси своята изгода, не се дразни, не е злопаметна, не се радва на несправедливостта, а се радва на правдата, всичко прощава, на всичко се доверява, на всичко се надява, всичко претърпява. Любовта никога не умира“ (Първо послание към коринтяните, гл. 13, ст. 4-8А*)

 

   Любов – красиво, често споменавано и твърде неясно понятие. Говорим, пишем, пеем, мечтаем и плачем от любов, обвързваме смисъла на живота си изцяло с нея. Тогава какво е любов, кой от нас може да отговори на това, без да използва клишета? Дори начинът, по който я представяме графично е клиширан – червено сърце. Това е най-познатият и разпознаваем символ за любов. Сякаш няма как да го избегнем, ако искаме да ни разберат. Натрапчивото розово се задава и този февруари. По улици, билбордове, заведения, молове, по телевизията и радиото всичко става рязко „романтично“. И все пак, какво е тя, какво е любовта и защо е важно да я разбираме добре? 

   В Първото послание на ап. Павел към християните в град Коринт виждаме едно от най-известните описания на любовта в Библията. Думата на гръцки използвана там е ага̀пе (ἀγάπη), с нея гърците са назовавали Божията любов. Библейският речник на Джеймс Стронг дава няколко значения на ага̀пе, като едно от тях е „това, което Господ предпочита“. Колко по-различно звучи това от „Любовта е магия“, „Любовта е сила“, „Любовта е най-силното чувство“ и всички останали слогани, които чуваме отвсякъде. Дали определенията, които волно или неволно сме приели, че се отнасят към любовта, не орязват истинската ѝ същност и не ни пречат наистина да приемаме любов и да обичаме с глаголи?

 

Любовта прощава

прощавам - [гл.] прощаваш, несв. и простих, св. 

Значения: не държа някого отговорен за нещо, не го считам за виновен, освобождавам някого от задължение, сбогувам се, разделям се с някого;

 

Любовта се жертва 

жертвам се – [гл.] жѐртваш се, несв. 

Значения: доброволно се лишавам от нещо ценно заради някого или нещо, давам доброволно живота си в услуга на някого/нещо;


Любовта се смирява 

смирявам се – [гл.] смиряваш се, несв. и смирѝх се, св.

Значения: укротявам се, успокоявам се (при силни емоции и желания), подчинявам се, покорявам се на чужда воля (при гордост);

 

Любовта се надява 

надявам се – [гл.] надя̀ваш се, несв. 

Значения: очаквам, разчитам на някого, уповавам се, осланям се, опирам се на някого/нещо;

 

Любовта се радва на правдата

радвам се – [гл.] ра̀дваш се, несв.  

Значения: нещо ми доставя удоволствие, предизвиква положителни емоции в мен, разполагам с нещо, ползвам се от нещо; 


Любовта се доверява 

доверявам се – [гл.] доверя̀ваш се, несв. и доверѝх се, св. 

Значение: споделям скрити мисли или намерения на някого, разчитам на някого/нещо, натоварвам някого с отговорност/задача, чувствам сигурност и увереност в някого нещо;

 

Любовта никога не отпада

устоявам – [гл.] устоя̀ваш, несв. и устоя̀х, св.

Значения: успявам да издържа, давам отпор, не се поддавам, крепя се, оставам на същите позиции/възгледи, оставам същия; 

 

    Какво предпочитам? Какво избирам всеки ден, когато съм ядосан, уморен, раздразнен, недоспал, гладен, уплащен, разочарован? Да последвам ли по-лесния път и просто „да бъда себе си“, дали да „следвам сърцето си“ и просто да живея, както ми е удобно и „както го чувствам“, без да си давам сметка за останалите или бъдещето си? Изборът да живея достойно и за доброто на хората около мен всеки един момент от деня независимо от физическото или емоционалното ми състояние – това е любов. Може да изглежда скучна и обикновена, защото не усещам „пеперудите в стомаха“, когато трябва да измия чиниите или изтърпя стара история, която съм чувал поне 10 пъти досега. Може да изглежда невъзможна, когато в ума ми изскочи името на човек, за когото не искам да си спомням, камо ли да се моля. Може да е силно болезнена, когато трябва да призная, че съм сгрешил или наранил някого. Боли също толкова, когато съм се надявал на нещо, на друг човек само за да видя как тази надежда издъхва. Понякога може да ми се струва, че ощетявам себе си или семейството си, когато трябва да дам на някого в нужда – време, ресурси, внимание, думи или умения. Някой друг успява в това, за което съм се борил с години, а аз трябва да се радвам на неговия успех. Аз успявам в нещо, за което съм се борил с години, но трябва да остана смирен, да не го тръбя и изтъквам. Всичко това е проява на любов и почти винаги се усеща като нещо не особено приятно за моето его. Думите на апостол Павел за любовта завършват с това: Любовта никога не отпада. Тя устоява, не се колебае, не се променя, не се влияе от настроения, от усещания, емоции, от обстоятелства, от обекта на любовта ни, защото е решение, потвърждавано всеки един момент. А какво е решението, според което живеем? Ще мисля, говоря, действам и живея като своя небесен Баща независимо как се чувствам или в каква ситуация съм. И, разбира се, независимо от датата в календара. 

„Той се отдели от тях на един хвърлей камък и като коленичи, започна да се моли с думите: „Отче, да би поискал да отклониш от Мене тази чаша! Но нека бъде не Моята воля, а Твоята“. И Му се яви ангел от небето, който Го подкрепяше. Обзет от вътрешно страдание, още по-усърдно се молеше, а потта Му беше като кървави капки, падащи на земята“ (Ев. от Лука, гл. 22, ст. 41-44*)

„Тази е Моята заповед: да се обичате взаимно, както Аз ви обикнах. Няма любов, по-голяма от тази, човек да отдаде живота си за своите приятели“ (Ев. от Йоан, гл. 15, ст. 12-13*)

 

*Библейските цитати са според текста на Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013.

Планът „Пет измерения на Божията любов“ в приложението за четене на Библията YouVersion можете да намерите тук.

Категория: Статии

Прочети още

Твориш или рушиш?
Твориш или рушиш?
 

Не си представяй вдъхновението като някакво събитие, за което трябва да чакаш и което не зависи от теб. То вече е качество на твоя дух.

Надежда, която се сбъдва
Надежда, която се сбъдва
 

Всички сме чували да използват израза „напразни надежди“, когато очакванията на някого не се сбъдват. Как ще обясним факта, че и ние като Божии деца сме имали някакви очаквания от Бога, които не са се сбъднали?

9 септември и ние
9 септември и ние
Касае ли и нас онова, което се е случило?

Нека имаме правилно виждане за собственото си минало. Ние може да не сме участници в него или дори да не сме и свидетели на събитията – и все пак нека използваме днешния ден като повод да се помолим Бог да прости на народа ни.