BG | EN

Блог

Сърцето на Фенана

Корал или перла?

Ние и ти сме били Фенана все някога, може би дори вчера или днес, когато сме погледнали завистливо към колега, приятел или съсед.

„Имаше един човек от Рама – от племето Цофим от планинската земя Ефрем. Той се казваше Елкана, ефратец, син на Йерохам, син на Илий, син на Тоху, син на Цуф. Той имаше две жени: едната се наричаше Ана, а другата – Фенана. Фенана имаше деца, а Ана беше бездетна…В деня, когато Елкана принасяше жертва, той даваше съответните дялове на жена си Фенана и на всичките ѝ синове и дъщери. А на Ана даваше най-добрия дял, тъй като тя нямаше деца, понеже обичаше Ана повече от Фенана, макар че Господ бе заключил утробата ѝ. Съперницата ѝ често я огорчаваше, за да я натъжава, понеже Господ бе заключил утробата ѝ.“ (Първа книга на царете, гл. 1, ст. 1-2; 4-6*, по-тъмният шрифт е наш)

  Историята на Фенана не е разказана в Библията. Това, което знаем за нея е името ѝ, факта, че е втората съпруга на Елкана. Знаем също, че е майка на синове и дъщери, с което дразни и огорчава бездетната първа съпруга Ана. Ако погледнем само тези факти, тази жена се превръща моментално в един от „злодеите“ в Библията – хората, които се подиграват, злобеят и нараняват. Образът на Фенана си прилича изключително много с този на Агар, а дори и с този на Лия. Това са все жени в сянка, жени, изпълнени с болка и завист, които нараняват. Тяхното единствено преимущество са децата им – нещо, което в някогашната култура се счита за задължително, тъй като бездетието се приема за проклятие. Това, над което много пъти не се замисляме, е „Защо лошите са лоши?“. Защо братята на Йосиф му завиждат и искат дори да го убият, защо Агар дразни и тормози господарката си Сара, защо и Фенана постъпва така с бездетната Ана. Може би ще се сетите и за историята на Каин и убийството на брат му Авел от завист. Този пример, както и историята на Яков и Исав нарочно не са изброени, защото при тях действа директно Божието провидение. Да се върнем на въпроса: Защо завиждат хората?

   Хората т.е. ние завиждаме, когато не сме на първо място, когато не сме в центъра, когато не се чувстваме значими, когато сме пренебрегнати, отхвърлени, счетени за по-малоценни. Завистта е един от горчивите плодове на отхвърлянето, за което говорихме наскоро. В други случаи завистта е една неправилна реакция на неправилно/несправедливо отношение – Яков обича Йосиф повече от останалите и го показва явно, Елкана обича Ана повече, тя е любимата съпруга и поради това ѝ дава двоен дял от жертвата. В крайна сметка, всичко се свежда до това: какво мислим за себе си и какво искаме другите да мислят за нас. А може би тези два въпроса трябва да се заменят с друг такъв: „Откъде идва нашата ценност?“. В едно от посланията си към християните в Коринт ап. Павел пише следното относно обрязването, робството и свободата: „Вие сте скъпо купени – не ставайте роби на хора. Братя, нека всеки да си остава пред Бога в положението, в което е призован“. (Първо послание към коринтяните, гл. 7, ст. 23-24*, по-тъмният шрифт е наш) Стойността ни като хора се измерва в това, какво е дадено в замяна за нашия живот. Дадена е кръвта и саможертвата на Самия Бог. Само този факт трябва да ни е достатъчен, за да ни предпази от завист, от желанието да получим потвърждение за нашата ценност или справедлива доза любов от други хора. Бог, Който ни е спасил и поставил в конкретна ситуация или положение, е в правото Си да ни държи там. Всеки наш опит да добавим нещо към стойността си, е подценяване на жертвата на нашия Господ Иисус Христос. Не е нужно да изсипеш жълтите си стотинки на касата, когато Твоят Баща вече е платил с карта. Ставаме отново роби на хора, когато правим определени неща, за да ги впечатлим или да подчертаем стойността си пред тях. Достатъчно е да отразяваме Иисус. Ако въпреки това конкретен човек не разпознае Спасителя в нас, това е негова грешка, която по никакъв начин не отнема от стойността ни като Божии деца. Фенана (от иврит: перла, скъпоценен камък, корал) не знае този факт – тя е перла, но е избрала да бъде корал. Вместо да носи бялата гладка перлена повърхност, тя наранява, боде и раздира.

  Ние и ти сме били Фенана все някога, може би дори вчера или днес, когато сме погледнали завистливо към колега, приятел или съсед. Припомни си Кой плати за теб и какво даде в замяна на твоя живот. Точно толкова струваш ти, толкова струват съседът ти, приятелят ти, колегата. Бъди перла, не корал.

 

Предизвикателство за седмицата: Научи се да правиш искрени и обосновани комплименти. Можеш да започнеш още от днес. Ако видиш нещо хубаво в някого – облекло, прическа, добре свършена работа, хубав цвят на очите – просто го кажи. Може би някой има нужда да си припомни каква е стойността му.

*Библейските цитати са според текста на Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013.

Снимка: Caroline Hernandez/Unsplash.com

Прочети още

Царят
Царят
 

„Безопасен?“- каза господин Бобър – „Не чу ли какво каза госпожа Бобър? Кой е споменавал нещо за „безопасен“. Естествено, че не е безопасен. Но е добър. Той е царят, казвам ти!“

Обичам те!
Обичам те!
 

„Господ ми се яви отдалече и рече: „Обикнах те с вечна любов, затова продължих да ти оказвам милост“

Посланието ти има сила
Посланието ти има сила
 

След като вече имаме установено мнение, ние ще го изговорим на глас, ще го покажем чрез пост в социалните мрежи, ще споделим статия с приятели, ще спазваме или няма да спазваме конкретен тип предпазни мерки. Ще обвиняваме някого или нещо.