BG | EN

Седмични послания

Дали новото ще е по-добро?
Дали новото ще е по-добро?

Често нямаме контрол и над ситуациите и обстоятелствата около нас, както видяхме през 2020 година. Това, което знаем обаче е, че Господ е Този, Който държи всичко в ръката Си. Затова и Мойсей казва: „Не ни въвеждай в нещо ново, ако Ти не си там".

Какво да оставиш в обора: очакванията си
Какво да оставиш в обора: очакванията си

Ако можем да научим един урок от историята за раждането на Спасителя и от отминаващата вече необикновена 2020 година, то нека бъде този: остави очакванията си в обора при Спасителя.

В какво/кого си сигурен?
В какво/кого си сигурен?

Искаш ли да видиш доброто, да го разпознаеш, да имаш стабилна почва под краката си, да носиш ведрост и спокойствие в сърцето си?

Да се (съ)будим!
Да се (съ)будим!

Бог те е избрал да бъдеш не просто буден, което е състояние, но будител – това е начин на живот.

Защо да останеш?
Защо да останеш?

Използваме израза „да се измъкна“ за ситуация или дейност, която не ни е приятна и не искаме да преживяваме. Глаголът измъквам носи смисъл на действие с усилие, на бягство, на излизане от нещо по труден начин, на освобождаване.

Не можеш да го понесеш сега
Не можеш да го понесеш сега

Разбираш ли сега защо много пъти изглежда, че Бог не ни чува, мълчи или крие от нас неща?

Taгове
Седмични послания