BG | EN

Седмични послания

Без
Без "задънени улици"

Когато Господ ни е водач, всяка "задънена улица" става възможност.

Идоли в живота на вярващия
Идоли в живота на вярващия

Докато не се доверим напълно на Бога за своите нужди, ще продължим да бъдем изкушавани от други "богове".

Няма маловажна работа
Няма маловажна работа

Бог вижда и благослява всеко действие на подчинение, независмо колко нищожно ни изглежда.

Господ знае от какво се нуждаем
Господ знае от какво се нуждаем

Когато сърцето ни е натежало, прекараното време с Бога може да облекчи товара ни.

Вдъхновяваща доброта
Вдъхновяваща доброта

Нека правим добро винаги, когато имаме възможност. Бог ще се погрижи за резултатите.

Божието слово в сърцата ни
Божието слово в сърцата ни

Заучаването на стихове от Божието слово наизуст означава да ни бъдат на разположение винаги, когато имаме нужда от тях.

Taгове
Седмични послания