BG | EN

Блог

Почивай, докато работиш

Може би този текст идва до теб в момент, в който си изтощен от тежкия понеделник. Искаш да се отпуснеш психически и да не мислиш за нищо. Истинската почивка обаче не е в това да не мислиш за нищо, не е в почивните дни, не е просто в съня.

  Може би този текст идва до теб в момент, в който си изтощен от тежкия понеделник. Искаш да се отпуснеш психически и да не мислиш за нищо. Истинската почивка обаче не е в това да не мислиш за нищо, не е в почивните дни, не е просто в съня.

  Възможно е да си в почивка и мир дори и в най-натоварения работен ден от седмицата.

  В Писанието се казва, че всички ние вярващите сме призовани да влезем в Божията почивка. В Посланието към евреите, в цялата четвърта глава се говори за Почивката и като определен ден, но и като състояние, като място на постоянно пребиваване, което Бог ни е обещал.

„А Божието обещание да влезем в неговата почивка все още остава, затова да внимаваме никой от вас да не го пропусне. Нали както на нас, така и на тях бе проповядвана Благата вест, но посланието, което чуха, не им помогна, защото когато го чуха, не го приеха с вяра. А ние, които повярвахме, можем да влезем в тази почивка.“ (Послание към евреите, гл. 4, ст. 1-3*, по-тъмният шрифт е наш).

  От една страна, апостол Павел говори за обещанието за вечен живот в Божието царство, това, което ще се изпълни след физическата ни смърт само ако сме повярвали в Благата вест. От друга страна, в Евангелието от Лука Иисус казва за Божието царство: „Божието царство няма да дойде така, че да бъде забелязано по външни знаци, нито ще рекат: „Ето тук е, или пък там.“ Защото, ето Божието царство е вътре у вас.“ (Евангелие от Лука, гл. 17, ст. 20-21*, по-тъмният шрифт е наш).

  Ти и аз можем да живеем в Царството дори и сега, можем да обитаваме в тази почивка дори и докато се трудим здраво, тъй като светът, в който живеем, го изисква. Бог не очаква от нас да седнем и да скръстим пасивно ръце, но, както каза на изпитващите Го, трябва да отдаваме „кесаревото кесарю, а Божието Богу“ (ср. Евангелие от Марк, гл. 12, ст. 17*).

  Как да стане това, как да продължим седмицата в Почивка?

  Има един много интересен пасаж в Библията, който ни дава отговора: „Това ви казвам, братя: времето, което остава, е кратко, затова онези, които имат жени, да живеят така, сякаш нямат, и онези, които плачат – сякаш не плачат, и които се радват – сякаш не се радват, и които купуват – сякаш не притежават,  и които се ползват от този свят – сякаш не се ползват, защото този свят е преходен.  А аз искам вие да бъдете без такива грижи“. (Първо послание към коринтяните, гл. 7, ст. 29-32*)  Всичко от гореизброеното присъства в живота ни със своите добри и лоши страни, но ние можем да изберем да не се държим за нищо от тази земя по такъв начин, че да внася безмирие и грижа в живота ни. 

Мисъл за седмицата: Всичко тук е временно, но за мен се пази съвършената Небесна почивка, в която мога да живея дори и тук на земята.


*Библейските цитати са според текста на Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Снимка: Rawpixel/Unsplash.com

Прочети още

Внимателно оформян
Внимателно оформян
 

Господ оформя и преобразява живота ни ден след ден.

Идоли в живота на вярващия
Идоли в живота на вярващия
 

Докато не се доверим напълно на Бога за своите нужди, ще продължим да бъдем изкушавани от други "богове".

Чудото да си жив
Чудото да си жив
 

Не всеки осъзнава колко ценен дар е животът, за да използва изцяло потенциала му.