BG | EN

Блог

Почивай, докато работиш

Може би този текст идва до теб в момент, в който си изтощен от тежкия понеделник. Искаш да се отпуснеш психически и да не мислиш за нищо. Истинската почивка обаче не е в това да не мислиш за нищо, не е в почивните дни, не е просто в съня.

  Може би този текст идва до теб в момент, в който си изтощен от тежкия понеделник. Искаш да се отпуснеш психически и да не мислиш за нищо. Истинската почивка обаче не е в това да не мислиш за нищо, не е в почивните дни, не е просто в съня.

  Възможно е да си в почивка и мир дори и в най-натоварения работен ден от седмицата.

  В Писанието се казва, че всички ние вярващите сме призовани да влезем в Божията почивка. В Посланието към евреите, в цялата четвърта глава се говори за Почивката и като определен ден, но и като състояние, като място на постоянно пребиваване, което Бог ни е обещал.

„А Божието обещание да влезем в неговата почивка все още остава, затова да внимаваме никой от вас да не го пропусне. Нали както на нас, така и на тях бе проповядвана Благата вест, но посланието, което чуха, не им помогна, защото когато го чуха, не го приеха с вяра. А ние, които повярвахме, можем да влезем в тази почивка.“ (Послание към евреите, гл. 4, ст. 1-3*, по-тъмният шрифт е наш).

  От една страна, апостол Павел говори за обещанието за вечен живот в Божието царство, това, което ще се изпълни след физическата ни смърт само ако сме повярвали в Благата вест. От друга страна, в Евангелието от Лука Иисус казва за Божието царство: „Божието царство няма да дойде така, че да бъде забелязано по външни знаци, нито ще рекат: „Ето тук е, или пък там.“ Защото, ето Божието царство е вътре у вас.“ (Евангелие от Лука, гл. 17, ст. 20-21*, по-тъмният шрифт е наш).

  Ти и аз можем да живеем в Царството дори и сега, можем да обитаваме в тази почивка дори и докато се трудим здраво, тъй като светът, в който живеем, го изисква. Бог не очаква от нас да седнем и да скръстим пасивно ръце, но, както каза на изпитващите Го, трябва да отдаваме „кесаревото кесарю, а Божието Богу“ (ср. Евангелие от Марк, гл. 12, ст. 17*).

  Как да стане това, как да продължим седмицата в Почивка?

  Има един много интересен пасаж в Библията, който ни дава отговора: „Това ви казвам, братя: времето, което остава, е кратко, затова онези, които имат жени, да живеят така, сякаш нямат, и онези, които плачат – сякаш не плачат, и които се радват – сякаш не се радват, и които купуват – сякаш не притежават,  и които се ползват от този свят – сякаш не се ползват, защото този свят е преходен.  А аз искам вие да бъдете без такива грижи“. (Първо послание към коринтяните, гл. 7, ст. 29-32*)  Всичко от гореизброеното присъства в живота ни със своите добри и лоши страни, но ние можем да изберем да не се държим за нищо от тази земя по такъв начин, че да внася безмирие и грижа в живота ни. 

Мисъл за седмицата: Всичко тук е временно, но за мен се пази съвършената Небесна почивка, в която мога да живея дори и тук на земята.


*Библейските цитати са според текста на Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Снимка: Rawpixel/Unsplash.com

Прочети още

Чудото да си жив
Чудото да си жив
 

Не всеки осъзнава колко ценен дар е животът, за да използва изцяло потенциала му.

Поглед назад
Поглед назад
 

Всичко в живота ни има някакъв смисъл, предначертан от Бога.

Живот в настоящето
Живот в настоящето
 

Този ден е уникален и неповторим. Бог иска да го изживеем смислено с Него.