КНИГА: ГЛАВА:
Всичко, което бе писано преди, бе писано за наша поука, за да имаме надежда чрез търпението и чрез утехата от Писанията. Послание на апостол Павел до Римлияни, глава 15, стих 4