BG | EN

Блог

Постоянство

Очакваме бързи резултати, но реалността е, че понякога се придвижваме напред с малки стъпки. Резултатите не идват на момента, както ни се иска. Тук е моментът, когато трябва да проявим постоянство. Моментът когато трябва да бъдем верни. Верни, докато пра

    Живеем в динамичен, постоянно променящ се свят. Времето лети с бързи обороти и ние препускаме след него, в отчаян опит да не изостанем от всичко, случващо се около нас.  И колкото повече ни предлага животът, толкова повече искаме. Научили сме се да търсим постоянно нови преживявания, нови приятели, нови мечти, нови места, които да посетим. Новостите не са нещо неочаквано за нас – нито в сферата на технологиите, нито в сферата на идеологиите. И в цялото това разнообразие, което ни залива ежедневно, ние сме се превърнали в потребители, които отчаяно търсят още и още.

    Наскоро, докато в едно забързано утро пътувах в претъпканото метро, попаднах на следния стих от Библията: „Верният в най-малкото е верен и в многото; а неверният в най-малкото и в многото е неверен”. (Евангелие от Лука, гл. 16, ст. 10*) 

    Замислих се за верността в нещата, които вършим, и как като че ли все по-рядко я срещаме. Замислих се и за това, че верността е свързана с постоянството. Защото не можеш да бъдеш верен, ако не проявяваш постоянство в това, което правиш. Постоянство в ученето, постоянство в работата, постоянство в преследването на мечтите, постоянство в отдадеността на красива кауза. И понеже ежедневието е забързано, искаме нещата да се случват бързо. Очакваме бързи резултати, но реалността е, че понякога се придвижваме напред с малки стъпки. Резултатите не идват на момента, както ни се иска. Тук е моментът, когато трябва да проявим постоянство. Моментът когато трябва да бъдем верни. Верни, докато правим малките стъпки. Верни в малките неща.

   Постоянството е гарант за успеха на всяко едно начинание. То е в основата на всяка осъществена мечта. Да бъдем верни в малките неща – това е разковничето за успеха! И макар, препускащият около нас свят да ни оставя с впечатлението, че изоставаме и да ни прави нетърпеливи в желанието си да постигнем бързи резултати, трябва да помним, че за някои неща е нужно време и постоянство. Нужно е търпение. Нужна е вярност в малкото – нашият изпит от Твореца, преди да ни повери многото!

Предизвикателство: Мечтайте смело и бъдете постоянни в малките стъпки, които ви приближават по-близо до осъществяването на Вашата мечта!

*Библейските цитати са според текста на Библия, ревизирано издание ©Българско библейско дружество 2015. 

Снимка: Jana Sabeth Schultz/Unsplash.com 

Прочети още

Закъсняват ли отговорите?
Закъсняват ли отговорите?
 

Има един религиозен мит, на който може би много от нас вярват, а именно, че колкото по-праведни сме, толкова по-бързо ще получим отговор на молитвата си. Използваме думата „мит“, защото в Библията виждаме нещо доста противоположно.

Малко и много
Малко и много
 

Какви са последиците от недоволството, което един човек изпитва от себе си или живота си? Какво става, когато решим, че сме малко, имаме малко или можем да дадем малко? Ето три възможни негативни реакции: да завидим на другите, да станем пасивни или ...

Увереност
Увереност
 

Нашата увереност като християни трябва да идва не от собствените ни способности, нито от знанията или уменията, които притежаваме. Нито пък усилията, които полагаме, защото ако Господ не ни благослови в това, което правим, напразен би бил трудът ни.