BG | EN

Блог

Благодат и ново начало

Въпреки че Бог никога не се променя, Той винаги върши нещо ново.

“Така и ние вече не преценяваме никого по човешки. И ако някога гледахме на Христос по човешки, вече не гледаме на Него така. И тъй, който принадлежи на Христос, той е ново създание. Древното премина – всичко стана ново” (2 Кор., гл. 5, ст. 16 – 18*).

След дългата зима се появява великолепието на черешовите цветчета, предвестници на идващата пролет и новия живот. Посетители изминават огромни разстояния, за да се насладят на величествената гледка в градове като Токио или Вашингтон.

Божията благодат, подобно на цветовете на черешата, носи красиво ново начало чрез вяра в Христос (Ефесяни, гл. 2, ст. 8). Дарът на спасението е нежно напомняне, че нашето минало не определя нашето бъдеще (курсивът е наш). Господ в Своята безкрайна мъдрост и любов ни кани да се освободим от товара на вчерашния ден и да прегърнем обещанието за утрешния.

В този сезон на новости Божията благодат ни подтиква да погледнем напред към това, което идва – въпреки че Той никога не се променя, винаги върши нещо ново. Пророк Исая ни напомня, че точно както черешовите цветове носят обновяване, Бог неизменно работи, за да дава нова жизненост и цел в нашия живот. „Но вие не си спомняте за онова, което е било преди, нито мислите за предишните събития. Ето Аз творя нещо ново. То вече се появява – нима не искате да го забележите? Аз ще прокарам път през пустинята, улици – през пуста земя“ (Ис., гл. 43, ст. 18 – 19)*

Сърцето ви отворено ли е за преобразяващото действие на Бога? Той може да донесе обновление и надежда в живота ви, като прокара пътища в пустинните места, където сте се чувствали изгубени и изоставени. Господ е надежден водач. Последвайте Го.

 

Линк към оригиналната статия: https://www.intouchuk.org/read/daily-devotions/grace-and-new-beginnings

* Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013 

Прочети още

Ръце и нозе
Ръце и нозе
 

Христос ни е призовал да бъдем Неговите ръце и нозе в този свят.

Детска вяра
Детска вяра
 

Бог е мой помощник.

Семейна вражда
Семейна вражда
 

Господ ни учи да се молим за всички, включително за хората, с които не се разбираме, а не да даваме израз на негативни чувства спрямо тях.