BG | EN

Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) © Българско библейско дружество 2013

Нов превод от оригиналните езици, предаващ библейското послание по начин, съобразен с особеностите и развитието на литературния български език. Тематичното разделение по параграфи и богатият набор от пояснителни бележки под черта са само малка част от предимствата на този библейски превод.

По инициатива на Обединените библейски дружества (United Bible Societies) през 1993 г. в София се създаде комисия за нов превод на Библията от оригиналните текстове – от еврейски език на Стария Завет и от гръцки език на Новия Завет. Проектът е осъществен от преводачески екип от езиковеди библеисти от Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и от Българската академия на науките.

След 20 г. усилен труд, в края на 2013 г. преводът беше отпечатан, а в началото на 2014 г. беше официално представен пред обществеността.

********** 

Всички права запазени. Текстът на Библията, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество, може да бъде цитиран под всякаква форма (печатна, визуална, дигитална или аудио) в размер на не повече от петстотин (500) стиха без изрично писмено разрешение от издателите, при положение, че цитираните стихове не представляват цяла библейска книга и не съставляват двадесет и пет процента (25%) от материала, в който са цитирани. Копие от материала да се изпрати на издателя.

На титулната или на страницата, обозначаваща авторските права, или на първия екран (в зависимост от вида) на съответния материал, трябва да се изписва следното: 

Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013. Използвани с разрешение.