BG | EN

Блог

Децата - специален Божи дар

Подбрани библейски стихове, които се отнасят до децата.

Господ е създал семейството и децата са специален дар от Него. Библията ни казва, че поколението е награда от Бога! По тази причина за Него има значение как отглеждаме и възпитаваме децата си. Освен това, Иисус Христос ни дава децата като пример на чистота и незлобие, от който да се поучим.

Споделяме с вас някои библейски стихове, които говорят за децата и как да се отнасяме с тях:

"Възпитай детето с оглед на предстоящия му път; то няма да се отклони от него, когато остарее" (Пр., гл. 22, ст. 6*).

"Ето дар от Господа са децата, награда – плодът на утробата. Синовете от млади години са като стрелите в ръката на силния. Блажен е човекът, напълнил колчана си с тях!" (Пс. 127, ст. 3 - 5*).

"Но Иисус рече: „Оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене, защото на такива е небесното царство" (Мт., гл. 19, ст. 14*).

"Синовете на синовете са венец за старците и слава за децата са техните бащи" (Пр., гл. 17, ст. 6*).

"За мене няма по-голяма радост от тази – да чувам, че моите деца постъпват според истината" (3 Йн., гл. 1, ст. 4*).

"И вие, бащите, не дразнете децата си, а ги възпитавайте с поука и съвет според онова, което Господ е установил" (Еф., гл. 6, ст. 4*).

"Наказвай сина си и той ще ти подготви утеха и ще дари с радост душата ти" (Пр., гл. 29, ст. 17*).

"По онова време учениците се приближиха до Иисус и попитаха: „Кой е по-голям в небесното царство?“ А Иисус повика едно дете, постави го посред тях и каза: „Истината ви казвам: ако не се промените и не станете като децата, няма да влезете в небесното царство. И така, който се смири като това дете, той е по-голям в небесното царство. И който приеме едно такова дете в Мое име, Мене приема" (Мт., гл. 18, ст. 1- 5*).

Нека считаме децата си благословение от Бога и ги възпитаваме в единствения истинен път, за да бъдат и те благословени. Нека, също така, самите ние се учим от тяхната искреност, неподправеност и незлобие. 

 

*Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Категория: Статии

Прочети още

Превъзмогване на вината
Превъзмогване на вината
 

Тежи ли ви миналото? Когато излеете сърцето си пред Бога, ще намерите мир и свобода.

Показване на любов
Показване на любов
 

Помолете Господ да ви покаже как да покажете любов на някого във вашето обкръжение днес.

Да носиш промяна
Да носиш промяна
 

Човек, който избира да се подчинява на Бога, може да има огромно влияние върху живота на другите.