BG | EN

Блог

Как да спечеля живота си?

Да сме сред хората, за да служим - там не е безболезнено, но със сигурност е единственият начин да открием смисъла, а от там и да спечелим живота си.

Оттогава Иисус започна да открива на учениците Си, че Той трябва да отиде в Йерусалим и много да пострада от стареите, първосвещениците и книжниците, да бъде убит и да възкръсне на третия ден. А Петър се отдели с Него настрана и Го убеждаваше: „Опазил те Бог, Господи! Дано не стане това с Тебе!“ (Ев. от Матей, гл. 16, ст. 21-22*, по-тъмният шрифт е наш) 

„Тогава Иисус рече на учениците Си: „Ако някой иска да Ме следва, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и да Ме последва. Защото който иска да спаси живота си, ще го загуби, а който погуби живота си заради Мене, ще го спечели.“ (Ев. от Матей, гл. 16, ст. 24-25*, по-тъмният шрифт е наш)

 

Мислил ли си какво би станало, ако Иисус Христос се беше отказал? Може би си казваш, че това е невъзможно и дори странно като идея, но си спомни случаите, описани в Библията, при които Христос трябва да отблъсква подобна идея, представена по един или друг начин. От горните пасажи виждаме как един от най-близките му приятели ап. Петър всъщност Го убеждава да се предпази от идващото страдание. Самият Сатана също Го примамва, поставяйки Го на покрива на храма и изкушавайки Го с власт. Когато е на кръста един от разбойниците, разпънати с Него, Го предизвиква да се спаси и да слезе от кръста. Същото правят и свещениците, които Го предават на разпятие – подиграват се и Го предизвикват да се спаси от болката и смъртта. Иисус има възможността да го направи. 

Вечерта, когато е предаден и хванат, Христос казва на ап. Петър, който е извадил нож срещу стражите, за да защити своя Учител: „Върни ножа си на мястото му; защото всички, които вадят нож, от нож ще загинат; или мислиш, че не мога да помоля Своя Отец и Той веднага ще Ми изпрати повече от дванадесет легиона ангели? Но как ще се сбъднат Писанията, че тъй трябва да бъде?“. (Ев. от Матей, гл. 26, ст. 52б-54*, по-тъмният шрифт е наш)

Всички, които се подиграват, предизвикват или дори съжаляват Иисус Христос за това, че отива на смърт, не разбират, че Той „печели живота Си“ и живота на всеки един от нас, които вярваме в Него. Иисус сбъдва Писанията, в който е писано за Него, Неговата мисия и спасително дело. 

Какво сбъдваш ти? Какво сбъдваме всички ние? Къде в Писанията пише за нас и за това, което трябва да преживеем, за да спечелим живота си? Ето какво казва ап. Павел: „Изобщо не се плашете от противниците: това ще е доказателство за тяхната гибел и за вашето спасение. И това е от Бога, защото на вас е дадено не само да вярвате в Христос, но и да страдате за Него, като водите същата борба, каквато видяхте, че аз водих, и сега чувате, че водя“. (Послание към филипяните, гл. 1, ст. 28-30*, по-тъмният шрифт е наш) 

Дадено ни е да страдаме, за да осъществим целта на живота си, тази цел, която Господ има за нас. Страданието е най-различно – невинаги е само физическо, невинаги е само душевно или духовно, но винаги присъства и е неразривно свързано със смисъла на живота ни – да сме като Христос. За да осъществим това, което Господ е решил още преди създанието на света да извършим за Него тук на земята, трябва да сме сред хората и да им служим, както и те на нас. Там не е безболезнено, но със сигурност е единственият начин да открием смисъла, а от там и да спечелим живота си. 

Изкушението да избегне болката и страданието стои и пред Христос, но Той го побеждава на кръста. Същото изкушение стои и пред нас – сами „да спечелим живота си“, сами да се защитим, сами да предотвратим болка и рани, които биха ни нанесли. За да не изгубим смисъла, за да осъществим целта на живота си, трябва да приемем две факта: факта на страданието и факта на Божията защита. И двата са 100% сигурни!

 

Предизвикателство за седмицата: Какъв е смисълът на живота ти? За какво живееш? Ако нямаш конкретен отговор или той е обвързан само с теб самия и твоето лично щастие, може би имаш нужда от „откровение“ от Бога. Съвет от нас: ако искаш да разбереш какъв е смисълът на живота ти, започни с практични упражнения като служене на други хора. Как и с какво можеш да помогнеш на хора около теб? Какво е чувството да си от полза? 

*Библейските цитати са според текста на Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013.

Снимка: Ricardo Cruz/Unsplash.com

 

 

Прочети още

Почивай!
Почивай!
 

Господ иска да умеем да притихваме, да се възстановяваме от труда си по правилен и качествен начин, за да може Неговото тяло, които сме ние, да сме наистина ефективни за останалите.

Да дадеш най-доброто си
Да дадеш най-доброто си
 

Бог ти обещава, че това, което си дал с искрено и обичащо сърце на хората, всъщност си го поверил в Неговите ръце.

Не можеш да го понесеш сега
Не можеш да го понесеш сега
 

Разбираш ли сега защо много пъти изглежда, че Бог не ни чува, мълчи или крие от нас неща?