BG | EN

Блог

Как да спечеля живота си?

Да сме сред хората, за да служим - там не е безболезнено, но със сигурност е единственият начин да открием смисъла, а от там и да спечелим живота си.

Оттогава Иисус започна да открива на учениците Си, че Той трябва да отиде в Йерусалим и много да пострада от стареите, първосвещениците и книжниците, да бъде убит и да възкръсне на третия ден. А Петър се отдели с Него настрана и Го убеждаваше: „Опазил те Бог, Господи! Дано не стане това с Тебе!“ (Ев. от Матей, гл. 16, ст. 21-22*, по-тъмният шрифт е наш) 

„Тогава Иисус рече на учениците Си: „Ако някой иска да Ме следва, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и да Ме последва. Защото който иска да спаси живота си, ще го загуби, а който погуби живота си заради Мене, ще го спечели.“ (Ев. от Матей, гл. 16, ст. 24-25*, по-тъмният шрифт е наш)

 

Мислил ли си какво би станало, ако Иисус Христос се беше отказал? Може би си казваш, че това е невъзможно и дори странно като идея, но си спомни случаите, описани в Библията, при които Христос трябва да отблъсква подобна идея, представена по един или друг начин. От горните пасажи виждаме как един от най-близките му приятели ап. Петър всъщност Го убеждава да се предпази от идващото страдание. Самият Сатана също Го примамва, поставяйки Го на покрива на храма и изкушавайки Го с власт. Когато е на кръста един от разбойниците, разпънати с Него, Го предизвиква да се спаси и да слезе от кръста. Същото правят и свещениците, които Го предават на разпятие – подиграват се и Го предизвикват да се спаси от болката и смъртта. Иисус има възможността да го направи. 

Вечерта, когато е предаден и хванат, Христос казва на ап. Петър, който е извадил нож срещу стражите, за да защити своя Учител: „Върни ножа си на мястото му; защото всички, които вадят нож, от нож ще загинат; или мислиш, че не мога да помоля Своя Отец и Той веднага ще Ми изпрати повече от дванадесет легиона ангели? Но как ще се сбъднат Писанията, че тъй трябва да бъде?“. (Ев. от Матей, гл. 26, ст. 52б-54*, по-тъмният шрифт е наш)

Всички, които се подиграват, предизвикват или дори съжаляват Иисус Христос за това, че отива на смърт, не разбират, че Той „печели живота Си“ и живота на всеки един от нас, които вярваме в Него. Иисус сбъдва Писанията, в който е писано за Него, Неговата мисия и спасително дело. 

Какво сбъдваш ти? Какво сбъдваме всички ние? Къде в Писанията пише за нас и за това, което трябва да преживеем, за да спечелим живота си? Ето какво казва ап. Павел: „Изобщо не се плашете от противниците: това ще е доказателство за тяхната гибел и за вашето спасение. И това е от Бога, защото на вас е дадено не само да вярвате в Христос, но и да страдате за Него, като водите същата борба, каквато видяхте, че аз водих, и сега чувате, че водя“. (Послание към филипяните, гл. 1, ст. 28-30*, по-тъмният шрифт е наш) 

Дадено ни е да страдаме, за да осъществим целта на живота си, тази цел, която Господ има за нас. Страданието е най-различно – невинаги е само физическо, невинаги е само душевно или духовно, но винаги присъства и е неразривно свързано със смисъла на живота ни – да сме като Христос. За да осъществим това, което Господ е решил още преди създанието на света да извършим за Него тук на земята, трябва да сме сред хората и да им служим, както и те на нас. Там не е безболезнено, но със сигурност е единственият начин да открием смисъла, а от там и да спечелим живота си. 

Изкушението да избегне болката и страданието стои и пред Христос, но Той го побеждава на кръста. Същото изкушение стои и пред нас – сами „да спечелим живота си“, сами да се защитим, сами да предотвратим болка и рани, които биха ни нанесли. За да не изгубим смисъла, за да осъществим целта на живота си, трябва да приемем две факта: факта на страданието и факта на Божията защита. И двата са 100% сигурни!

 

Предизвикателство за седмицата: Какъв е смисълът на живота ти? За какво живееш? Ако нямаш конкретен отговор или той е обвързан само с теб самия и твоето лично щастие, може би имаш нужда от „откровение“ от Бога. Съвет от нас: ако искаш да разбереш какъв е смисълът на живота ти, започни с практични упражнения като служене на други хора. Как и с какво можеш да помогнеш на хора около теб? Какво е чувството да си от полза? 

*Библейските цитати са според текста на Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013.

Снимка: Ricardo Cruz/Unsplash.com

 

 

Прочети още

Да станем като децата
Да станем като децата
 

Децата са чисти, неподправени и необременени от света. Нека бъдем като тях.

Бог върви редом с теб
Бог върви редом с теб
 

Нека не забравяме, че Господ Иисус Христос не се е отделил от нас в нито един момент от живота ни.

Детска вяра
Детска вяра
 

Бог е мой помощник.