BG | EN

Блог

Победоносният Агнец

Христос е възкръсналият Цар, Който владее над целия свят!

“Аз съм Алфа и Омега, начало и край“, казва Господ Бог, Който е, Който беше и Който идва, Вседържителят” (Отк., гл. 1, ст. 18*).

Апостол Йоан много вероятно е бил последният жив апостол, когато е изпратен в изгнание на остров Патмос. Той е отведен там да живее като затворник, „заради Божието слово и заради свидетелството за Иисус Христос“ (Отк., гл. 1, ст. 9*). Въпреки че всички земни врати са вече затворени за ап. Йоан, Господ отваря пред него една врата в небето. Апостолът получава невероятни видения с възвеличения Христос, Чиито коси са „бели като бяла вълна“ (ст. 14*), а лицето Му сияе „като слънце в силата си“ (ст. 16*). Очите на Господ Иисус са „като огнен пламък“ (ст. 14*), а нозете – „като лъскава и пречистена в пещ мед“ (ст. 15*). Гласът Му е „като шум от стихийни води“ (ст. 15*) и от устата Му излиза двуостър меч. 

Апостолът пада пред Христовите нозе като мъртъв, но тогава чува следните думи: „Не бой се. Аз съм Първият и Последният. Аз съм Живият. Бях мъртъв, но ето жив съм завинаги“ (ст. 17 – 18*).

Завоевателят Христос е Агнето, Което беше заклано за нас, но възкръсна отново. Той триумфира над смъртта чрез Своето възкресение. Победоносното Агне седи на трона и владее над небето и земята.

 

Линк към оригиналната статия: https://todaydevotional.com/devotions/the-victorious-lamb  

* Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Прочети още

Ръце и нозе
Ръце и нозе
 

Христос ни е призовал да бъдем Неговите ръце и нозе в този свят.

Първо Божието царство
Първо Божието царство
 

Ако търсим Бога и се стремим да Го почитаме в своите решения, ще ставаме свидетели на Неговото мощно действие в живота ни.

Бог върви редом с теб
Бог върви редом с теб
 

Нека не забравяме, че Господ Иисус Христос не се е отделил от нас в нито един момент от живота ни.