BG | EN

Блог

Предай го на Бога

Не преминаваме през никое изпитание сами, защото Бог е с нас.

„Не казвам това поради недоимък, понеже се научих да се задоволявам с каквото имам – знам да живея и в оскъдица, знам да живея и в изобилие; научен съм на всичко и всякак: и сит да бъда, и глад да търпя, и в изобилие да живея, както и в лишение. Всичко мога чрез Христос, Който ми дава сила“ (Фил., гл. 4, ст. 11 – 13*).

След като разбрах, че съм скъсала и другия си менискус, сърцето ми се сви. Тъкмо се бях възстановила от същата травма, която получих на другото коляно преди осем месеца, и сега трябваше да измина същия мъчителен път наново. Операция, патерици, лед и физиотерапия щяха да бъдат основния ми фокус през следващите две седмици. Струваше ми се, че никога няма да мога да разбера къде е Бог във всичко това и как Той би могъл да използва тази травма за мое добро.

По това време попаднах на 4-а глава на Филипяни. Този библейски пасаж ми беше познат, но никога не бях прекарвала толкова време в изучаване и размишления върху него. След като го прочетох, въпреки че не разбирах защо преминавам през това изпитание, реших, че единственият начин да го преодолея, е да се обърна към Бога. Избрах вярата и да се доверя на Господ. Сега имам радост и мир, които липсваха при предната ми коленна травма. Да предавам борбата си на Бога е нещо, което ми се налага да върша всеки ден и това ми напомня, че не съм сама в изпитанието.

 

 

Линк към оригиналната статия: https://www.upperroom.org/devotionals/en-2024-01-18

* Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Прочети още

Ръце и нозе
Ръце и нозе
 

Христос ни е призовал да бъдем Неговите ръце и нозе в този свят.

Първо Божието царство
Първо Божието царство
 

Ако търсим Бога и се стремим да Го почитаме в своите решения, ще ставаме свидетели на Неговото мощно действие в живота ни.

Детска вяра
Детска вяра
 

Бог е мой помощник.