BG | EN

Блог

Вяра да тръгнеш

Може би ние не сме били призовани към толкова радикална промяна. И все пак, не сме много по-различни от учениците. Когато Господ Иисус ни кани да Го последваме, ние трябва да оставим всичко, което ни пречи да Му се доверим. С други думи, трябва да бъдем

„А като вървеше покрай Галилейското езеро, видя Симон и брат му Андрей да хвърлят мрежа в езерото, понеже бяха рибари. Тогава Иисус им каза: „Последвайте Ме и Аз ще ви направя ловци на човеци.“ И те веднага изоставиха мрежите си и тръгнаха след Него. А като отиде малко по-нататък, Той видя Яков Зеведеев и брат му Йоан, също в лодка, да приготвят мрежите си и веднага ги повика. Те оставиха баща си Зеведей в лодката с надничарите и тръгнаха след Него“ (Мк., гл. 1, ст. 16 – 20*).

Когато Господ Иисус среща Симон и Андрей, братята не са някакви изключителни светци. Същото се отнася до Яков и Йоан. Всички те са обикновени рибари, мъже, които, заедно с много други, слушат поученията на Господ. Това, което ги отличава, е тяхната вяра да оставят назад стария си начин на живот, за да го заменят с нов.

Марк обича да използва думата „веднага“. В това евангелие той пише, че братята веднага оставят мрежите си и последват Христос. Може би не схващаме мащабите на това решение. Те изоставят своя бизнес – източника на дохода си, но това е само началото. Те прекарват повече от три години ученичество, през които са далеч от дома, семейството, комфорта и безопасността. Те реагират на Христовия призив с вяра, която е необходима не само за да повярват, но и да тръгнат.

Може би ние не сме били призовани към толкова радикална промяна. И все пак, не сме много по-различни от учениците. Когато Господ Иисус ни кани да Го последваме, ние трябва да оставим всичко, което ни пречи да Му се доверим. С други думи, трябва да бъдем готови да оставим своите собствени „мрежи“, били те работа, дом, удобство или успех, когато Господ ни казва да го направим. Какво е необходимо, за да имате такава вяра?

 

 

Линк към оригиналната статия: https://www.intouchuk.org/read/daily-devotions/faith-to-leave 

* Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Прочети още

Не моят, но Божият начин
Не моят, но Божият начин
 

Бог знае много по-добре от нас!

Скрито царство
Скрито царство
 

В даден период от живота си може да имаме яснота по духовни въпроси, с които сме се борили в миналото. Или пък неща, които преди са изглеждали разбираеми, изведнъж да станат объркващо сложни.

Пей хвала
Пей хвала
 

Когато наситим ежедневието си с хваление на Бога, то се изпълва с мир и радост.