BG | EN

Блог

Бог заслужава нашата почит

Дали сте забравили колко удивителен и велик е Господ? Отделете време днес, за да си припомните.

„Но когато се изпълни времето, Бог изпрати Своя Син, Който се роди от жена и се подчини на закона, за да изкупи онези, които бяха под закона, и да бъдем осиновени. А понеже вие сте синове, Бог изпрати в сърцата ви Духа на Своя Син, Който вика: „Авва! Отче!“ Затова не си вече роб, а син. Ако пък си син, ти си и Божий наследник чрез Христос“ (Гал., гл. 4, ст. 4 – 7*).

 „Моят татко е по-силен от твоя!“ „Моята майка приготвя най-вкусната храна на света!“ Забелязали ли сте как малките деца инстинктивно се доверяват на своите майка и баща и често говорят за тях с гордост? За едно невинно малко дете никой не е по-умен, по-красив или по-забавен от неговите родители.

В даден момент обаче нещата започват да се променят. Докато децата растат и наблюдават света около себе си, непоколебимото възхищение, което са имали, започва да се разклаща – особено в годините на пубертета. Тогава възприятията спрямо родителите могат да се изменят, като предизвикат безразличие и неблагодарност. Какво се случва? Тийнейджърите искат да се чувстват независими, те достигат до откритието, че мама и татко всъщност са човешки същества, склонни да грешат, и започват да поставят вижданията им под въпрос.

Отделете време да погледнете в себе си. Господ Иисус казва, че трябва да бъдем като децата (Мат., гл. 18, ст. 3). Дали почитате и се възхищавате от своя небесен Баща? Говорите ли на другите за Него със същото страхопочитание и радост, както когато повярвахте? Ако някаква част от това отношение е избледняла, помолете Го да ви помогне да я преоткриете. Тогава прекарайте време със словото Му, за да намерите Неговото лично насърчение към вас.

 

 

Линк към оригиналната статия: https://www.intouchuk.org/read/daily-devotions/god-deserves-our-reverence

*Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Прочети още

Какво е необходимо?
Какво е необходимо?
 

Дали сме повече посветени на различни служения, отколкото сме посветени на Бога?

Да станем като децата
Да станем като децата
 

Децата са чисти, неподправени и необременени от света. Нека бъдем като тях.

Като птица
Като птица
 

"Ще пея на Господа, докато съм жив, ще величая моя Бог, докато съществувам" (Пс. 104, ст. 33)