BG | EN

Блог

Истината, която ни освобождава

Ключът към свободата от греха е постояното изпълване на ума с Божието слово.

Иисус им каза: „Когато издигнете Сина човешки, тогава ще разберете, че съм Аз и нищо не върша от Себе Си, но говоря това, което Моят Отец Ме е научил. И Този, Който Ме е изпратил, е с Мене. Отец не Ме е оставил сам, защото Аз върша винаги онова, което Му е угодно.“ Докато Той говореше това, мнозина повярваха в Него.Тогава Иисус каза на повярвалите в Него юдеи: „Ако пребъдвате в Моето учение, вие сте истински Мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.“ (Йн., гл. 8, ст. 28 – 32*).

Фарисеите отхвърлиха Господ Иисус, въпреки че Той говореше истината. Но имаше други, които слушаха и повярваха, както виждаме в днешния библейски пасаж. На тях Господ казва: „Ако пребъдвате в Моето учение … ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни“ (ст. 31 – 32*). Много хора обаче смятаха, че Той им предлага свобода от римското потисничество или дори от проблемите в живота. Но не това има предвид Христос. Той предлага свобода от греха.

Когато повярваме истината на благовестието и се обърнем към Спасителя за спасение, ние биваме освободени от наказанието за греха, което е вечно осъждение. Но знаете ли, че Божията истина също така ни освобождава и от силата на греха в сегашния момент? Дори да продължим да се борим с изкушенията, след като сме спасени, ние вече разполагаме с Христовата божествена сила в себе си, за да устоим и победим.

Чувствате ли се хванати в капана на грешно поведение и желания? Както казва Христос, ключът към свободата е пребъдване в Божието слово. Изпълнете ума си с Неговата истина и грехът ще загуби своята сила над вас – днес и завинаги.


 

Линк към оригиналната статия: https://www.intouchuk.org/read/daily-devotions/the-truth-that-sets-you-free-2

Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Прочети още

Какво е необходимо?
Какво е необходимо?
 

Дали сме повече посветени на различни служения, отколкото сме посветени на Бога?

Да станем като децата
Да станем като децата
 

Децата са чисти, неподправени и необременени от света. Нека бъдем като тях.

Като птица
Като птица
 

"Ще пея на Господа, докато съм жив, ще величая моя Бог, докато съществувам" (Пс. 104, ст. 33)