BG | EN

Блог

Добри думи

Нека думите, които говорим, са полезни и изграждащи.

„Никаква лоша дума да не излиза от устата ви, а само добра, за полезно наставление, за да принася добрини на слушащите“ (Еф., гл. 4, ст. 9*).

Какви думи или начин на говорене допринасят за любовта, радостта и мира в живота ми?

Първо, ние трябва да говорим думи на насърчение. Когато някой ми каже, че върша добра работа, че се справям, че съм направил нещо важно, техните думи ми дават сила да извърша още добри неща.

Второ, искрените комплименти спомагат за нашето изграждане. Когато хората казват, че съм отговорил мъдро на въпроса им, че примерът ми ги е вдъхновил или че по някакъв начин съм бил причина за промяна на посоката в живота им, аз се радвам, понеже знам, че Господ работи чрез мен.

Трето, благодарността трябва винаги да присъства в речника ни. Прочетете въвеждащите стихове в посланията на ап. Павел. Много често, след като им пожелава благодат и мир, той благодари на Бога за тях. В църквата в Коринт има няколко проблема, но, въпреки това, апостолът изразява благодарност за духовните им дарби. Той насърчава вярващите с обещанията на Божията вярност.

Кой би могъл да се нуждае от насърчение, комплимент или дума на благодарност от ваша страна? Може би вашият партньор, дете, шеф, подчинен, някой държавник, църковен водач или член на църквата, а може би служителят в местния магазин? Не позволявайте денят да приключи, преди да сте му казали необходимото.

 

Photo by Thirdman: https://www.pexels.com/photo/two-people-holding-their-hands-7659549/

 Линк към оригиналната статия: https://todaydevotional.com/devotions/helpful-words-2012-06-21

*Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Прочети още

Ценен за Бога
Ценен за Бога
 

Вместо да гледаме другите и да се сравняваме с тях, нека погледнем на Господ Иисус Христос, за да разберем колко ценни сме за Него.

Прослава и удовлетворение
Прослава и удовлетворение
 

Нашето пълно удовлетворение се намира единствено в присъствието на небесния ни Отец.

Тайната на радостното сърце
Тайната на радостното сърце
 

Външните обстоятелства в живота ни ще се променят, но вътрешната реалност на Христовото присъствие в сърцата ни никога няма да се промени.