BG | EN

Блог

Изпълнен

Само Господ може да запълни празнината в човешкото сърце.

„А който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее за вечни времена, тъй като водата, която ще му дам, ще стане в него извор, чиято вода блика за вечен живот“ (Йн., гл. 4, ст. 14*).

Преди да познавам Бога, си мислех, че мога да запълня празнината в себе си чрез някакви постижения. Бях сигурна, че всичко се решава с това да получавам добри оценки в училище, да имам прекрасни приятели, да пътувам, да имам приятел и да намеря подходяща работа. За мен беше болезнено да открия как всяка от тези надежди се проваля в това да запълни тази празнина, която усещах.

В последствие осъзнах, че е ирационално и жестоко да очаквам хора да направят нещо, което само Бог може. Да приемеш своите ограничения е освобождаващо и позволява на Божията любов да запълни тези празнини. Божията любов се простира отвъд нашите ограничени възможности и ни носи над тях.

Благодарна съм, че тази Негова любов изпълни празнината, която изпитвах. Сега моята радост и пълноценност са в настоящето, а не очаквани в бъдещето и аз не завися от своите постижения, обстоятелства или любими хора. Вече не мога да си представя живота си без Бога. И в процеса на израстване на моята вяра започвам да разпознавам Божието присъствие в живота си. Той е винаги верен, дори и когато аз не съм. Христос предлага водата, която ще утоли жаждата ни. И щом отидем при Него със смирено сърце, Той ще ни приветства с радост.

 

 

Линк към оригиналната статия: https://www.upperroom.org/devotionals/en-2023-03-06

* Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Прочети още

В общност
В общност
 

Бог ни е поставил в семейства и общности, защото се нуждаем едни от други.

Застъпнически молитви
Застъпнически молитви
 

Молитвата за различните народи по лицето на Земята може да преобразява общества, семейства и отделни хора.

Когато не знаеш къде отиваш!
Когато не знаеш къде отиваш!
 

Понякога Бог ни призовава за нещо, но не ни дава никаква яснота за пътя пред нас. Достатъчно е да знаем, че Той ни води, за да стегнем обувките си и да тръгнем.