BG | EN

Блог

Няма маловажна работа

Бог вижда и благослява всеко действие на подчинение, независмо колко нищожно ни изглежда.

„Поздравява ви Аристарх, който е затворен заедно с мене, както и племенникът на Варнава, Марк, за когото получихте поръчение – щом дойде при вас, да го приемете, и от Иисус, наричан Юст. Те са обрязани и са единствените сътрудници за Божието царство, които ми бяха утеха. Поздравява ви вашият земляк Епафрас, служител на Иисус Христос, който винаги усърдно се моли за вас, за да устоявате съвършени и изпълнени с всичко, което е Божия воля. Свидетелствам за него, че той много се грижи за вас и за онези, които са в Лаодикия и Йерапол. Поздравява ви Лука, възлюбеният лекар, както и Димас“ (Кол., гл. 4, ст. 10 – 14*).

На първо четене изглежда, че финалните стихове на книгата Колосяни нямат особено теологично влияние. Повечето хора, изброени тук, с изключение на Лука и Марк, са непознати. Бихме могли с лекота да пренебрегнем тези стихове, като ги пропуснем, за да преминем направо към 1 Солунци. Но те носят едва доловимото послание, че никое служение не е маловажно.

Тит, например, който пръв се споменава, има невероятна роля – където и да се появи в Писанието, той винаги върши някакви задачи за ап. Павел (вж. Деян., гл. 20, ст. 4; Еф., гл. 6, ст. 21; 2 Тим., гл. 4, ст. 12). Благодарение на него, Посланието до колосяните пропътува 2000 километра до своята цел, след което се предава от църква на църква, за да бъде многократно четено и преписвано. Без този добросъвестен Павлов помощник, днешните вярващи нямаше да разполагат с това ценно послание.

Ние сме склонни да определяме дадени служения като важни или маловажни. Твърде често гордостта ни пречи да приемем някое служение. Искаме да вършим нещо голямо и впечатляващо, за да докажем на всички колко обичаме Бога. Това, което Той иска обаче е точно обратното. Бог желае нашата любов да ни мотивира да извършим всичко онова, което Той ни заръча, независимо колко несъществено или незабележимо изглежда. 

На каква задача от Бога се противите? Изповядайте своята гордост и се смирете, за да извършите това, което Той иска от вас. Никоя работа за Господ не е маловажна. 

 

 

Линк към оригиналната статия: https://www.intouchuk.org/read/daily-devotions/no-unimportant-work

 *Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

 

Прочети още

Ценен за Бога
Ценен за Бога
 

Вместо да гледаме другите и да се сравняваме с тях, нека погледнем на Господ Иисус Христос, за да разберем колко ценни сме за Него.

Истината, която ни освобождава
Истината, която ни освобождава
 

Ключът към свободата от греха е постояното изпълване на ума с Божието слово.

Богатството на Божията благодат
Богатството на Божията благодат
 

За всяко Божие дете има достъп до невероятни Божии благословения - днес.