BG | EN

Блог

Показване на любов

Помолете Господ да ви насочи как да покажете любов към някого във вашето обкръжение днес.

„По това познахме любовта – че Христос отдаде живота Си за нас. И ние сме длъжни да отдаваме живота си за братята. А който има благата на света и вижда брат си в нужда, но затвори сърцето си за него, как ще пребъдва у него любовта към Бога? Дечица, да не обичаме на думи или на приказки, а с дела и истина!“ (1 Йн., гл. 3, ст. 16 – 18*).

   Докато растях, имах няколко учители в неделното училище, но Крег Стоу е този, който помня най-добре. Няколко пъти в месеца г-н Стоу спираше на път за дома, когато ме видеше да разнасям вестници. Той ме питаше как съм и дали имам някаква нужда, за която да се помоли. И преди да потегли, винаги си купуваше вестник – като плащаше петорно на стойността му.

    Тези кратки разговори с г-н Стоу оказаха значително влияние върху живота ми. Знаех, че го беше грижа за мен, понеже отделяше времето да ме погледне в очите и да се увери, че съм добре. Старая се да предавам тази любов, дори и да имам само няколко минути на разположение с даден човек

   Вярващите сме призовани да се обичаме един друг „с дела и истина“ (1 Йн., гл. 3, ст. 18*). Можете да съдействате за промяната в нечий живот с простичките действия на служение и доброта – прегръдка, разговор, споделен обяд. Не е необходимо да достигнете до голяма тълпа, просто позволете на Господ да ви използва да проявите грижа към един човек днес, утре – към друг. 

   Достатъчно е малко внимание, за да усети някой Божията любов.

 

 

Линк към оригиналната статия: https://www.intouchuk.org/read/daily-devotions/demonstrate-love

Снимка: unsplash.com/Joshua Clay

*Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Прочети още

Добри думи
Добри думи
 

Нека думите, които говорим, са полезни и изграждащи.

Богатството на Божията благодат
Богатството на Божията благодат
 

За всяко Божие дете има достъп до невероятни Божии благословения - днес.

Изпълнен
Изпълнен
 

Само Господ може да запълни празнината в човешкото сърце.