BG | EN

Блог

Да носиш промяна

Човек, който избира да се подчинява на Бога, може да има огромно влияние върху живота на другите.

В книгата на Йезекиил Бог казва: „И Аз потърсих между тях мъж, който ще възстанови стената и ще застане в отвора пред Мене заради страната, за да не я съсипя, но не намерих“ (Йез., гл. 22, ст. 30*). Това важи и за нас днес – очите на Господ обикалят земята в търсене на богоугодни мъже и жени, които да постъпват праведно там, където живеят. 

„Отворът“ в този стих се отнася до място, където се е промъкнала лъжата, причинявайки безпорядък, в чиято основа стои зло, и Божие осъждение. Понякога тези „отвори“ са толкова сериозни, че довеждат цели нации до ръба на разрушението. Всъщност, точно това се случва с Израил след изхода, но в Божието слово е записано следното удивително твърдение: „И щеше да ги унищожи, ако избраният от Него Мойсей не бе застанал пред Него в пролома да отклони яростта Му, за да не ги погуби“ (Пс. 106, ст. 23*).

По всяка вероятност повечето от нас никога няма да бъдем призовани да спасим цял народ. Но все пак можем да насърчаваме праведноста в нашите общества, като говорим Божиите думи и устояваме пред всичко грешно в нашето време. В дните на Мойсей един човек донесе промяна. Защо да не бъдете този, който ще направи това днес?

 

 

Линк към оригиналната статия: https://www.intouchuk.org/read/daily-devotions/making-a-difference

*Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Прочети още

Богатството на Божията благодат
Богатството на Божията благодат
 

За всяко Божие дете има достъп до невероятни Божии благословения - днес.

Изпълнен
Изпълнен
 

Само Господ може да запълни празнината в човешкото сърце.

Какво можем да научим от жените в Стария Завет 2
Какво можем да научим от жените в Стария Завет 2
 

Шифра и Фуа: две удивителни библейски героини, от които да почерпим вдъхновение.