BG | EN

Блог

Добрите неща в живота

Да познаваш и да следваш Бога ти дава най-добрия възможен живот.

„Иска ли човекът да живее и обича ли дълголетие, за да се наслаждава на блага? Нека да пази езика си от зло и своята уста – от лъжливи думи; нека се отклонява от зло и да прави добро; да търси мир и да се стреми към него“ (Пс. 34, ст. 13 – 15*).

Как постигаме добър живот? Ами, зависи към какво се стремим и какво смятаме за „добро“. Светът определя добрите неща, като вещи и преживявания, които ни правят щастливи. От Божия гледна точка обаче добрите неща  в живота са тези, които съответстват на Неговите цели и планове за нас.

Божията воля може да включва материално благоденствие, здраве и възможности, но Той, също така, смята за ценни и моментите на трудности, нужди и страдание. За Господ нашето духовно благополучие има приоритет пред физическия или материален комфорт и спокойствие.

Нашият Бог иска да търсим Него, вместо съкровищата и удоволствията на този живот. Ако правим това, Той обещава, че ще имаме всичко, от което се нуждаем (Пс. 34, ст. 10). Библията ни казва да се молим Бог да посреща нуждите ни, но ние, освен това, трябва да отиваме при Него с отворено сърце, което се стреми да Го познава и обича повече.

Самият Господ е най-голямото добро, към което бихме могли да се стремим. Всичко, което Той дава, независимо дали много или малко, е „добро дарение“ и „съвършен дар“ (Яков, гл. 1, ст. 17*). Когато Той е нашия стремеж, а не нещата в този свят, ние ще бъдем доволни с това, което имаме.

 

 

Линк към огигиналната статия: https://www.intouchuk.org/read/daily-devotions/the-good-things-in-life

 

* Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Photo by Aaron Burden on Unsplash

Прочети още

Показване на любов
Показване на любов
 

Помолете Господ да ви покаже как да покажете любов на някого във вашето обкръжение днес.

Източникът на нашата надежда
Източникът на нашата надежда
 

Тъй като е лесно да се обезсърчим, ние се нуждаем от напомняне, че Господ работи за нашето добро.

Да носиш промяна
Да носиш промяна
 

Човек, който избира да се подчинява на Бога, може да има огромно влияние върху живота на другите.