BG | EN

Блог

Полезни ли сме?

Бог не ни е създал и впоследствие спасил, за да живеем фокусирани върху собствените си живот, нужди и проблеми. Всичко това можем да оставим на Него. И тогава да се огледаме около себе си, за да видим чуждите нужди.

„В един голям дом има не само златни и сребърни съдове, но също дървени и глинени. Едни са за почетна употреба, а други за обикновена. И така, ако някой очисти себе си от тези заблуждения, той ще бъде почетен съд, осветен и полезен за господаря, приготвен за всяко добро дело“ (2 Тим., гл. 2, ст. 20 – 21*).

 Имате ли непотребни вещи в дома си? Със сигурност бихте предпочели всеки домакински уред, който притежавате, да ви върши работа. Иначе за какво ви е?

 По същия начин, каква е ползата от нас, ако живеем единствено за себе си и не служим там, където Господ ни е поставил? Той не ни е създал и впоследствие спасил, за да живеем фокусирани върху собствените си живот, нужди и проблеми. Всичко това можем да оставим на Него. И тогава да се огледаме около себе си, за да видим чуждите нужди.

 Като Божии деца, всички вярващи сме части на едно семейство, един дом. Той ни е дал и дарби – отново не за да ги пазим за себе си, но за да бъдем полезни на останалите. Всеки съд в дома е различен – било като материал или начин на употреба. Това, което е важно е неговата полезност. Макар че, дори и един съд да е полезен, ако се окаже, че ви трябва, а пък той не е измит, тогава не е готов за ползване. Затова и ап. Павел казва „приготвен за всяко добро дело“. Отново той в книгата Евреи казва: „Земята, която попива изливащия се често върху нея дъжд и ражда растения, полезни за онези, които я обработват, получава Божия благословия, но ражда ли тръни и бодили, тя е непотребна и я очаква проклятие; а накрая я опожаряват (Евр., гл. 6, ст. 7 – 8*). Тук метафората е различна, но идеята е същата: Бог осигурява необходимото (в случая дъжда), от нас се изисква да даваме плодове (или да бъдем съдове), които принасят полза.

Приготвени ли сме да вършим добрите дела, които Господ иска от нас, и да бъдем полезни?

 

 

*Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

 

 

Прочети още

Силата да устояваш
Силата да устояваш
 

Когато изпитанията изглеждат смазващи, не се отказвайте от Господ, Който никога няма да ви подведе!

Божията любов не прави изключения
Божията любов не прави изключения
 

Любовта на Бога не се базира на нашия характер или поведение; тя произлиза от самата Негова същност.

Живот с цел
Живот с цел
 

Когато съобразим своите цели с Божиите, винаги ще бъдем на правилния път.