BG | EN

Блог

Живот с цел

Когато съобразим своите цели с Божиите, винаги ще бъдем на правилния път.

„Настъпи и моето време да си отида. С добрия подвиг се подвизавах, пътя свърших, вярата опазих. Вече ме очаква венецът на правдата, който ще ми даде в отредения ден Господ, праведният Съдия; и не само на мене, но и на всички, които очакват с любов Неговото явяване“ (2 Тим., гл. 4, ст. 6 – 8*).

Всички ние искаме да живеем пълноценен живот, но за да бъде това реалност, трябва да имаме цели, към които да се стремим. Малко от нас в действителност отделяме време, за да размислим върху това накъде вървим. Колко трагично би било да завършим живота си с откритието, че сме следвали друг път, вместо Божия, като сме участвали в погрешни битки и ни е било трудно да запазим вярата си.

Апостол Павел е добър пример на човек, който живее пълноценно. Неговите цели са да познава Христос, да пребъдва в Неговата сила, да понася Неговото страдание и да проповядва благовестието (Фил., гл. 3, ст. 10; 1 Кор., гл. 1, ст. 17). Апостолът съобразява своите цели с Божиите, като работи усърдно, за да изпълни своето призвание и да устои в страданията. Той може да посрещне края на живота си с увереност, тъй като се е подвизавал с добрия подвиг, завършил е пътя си и е опазил вярата си.

Ако продължавате да вършите едно и също, то и резултатът ще бъде същият. Не се задоволявайте с посредствеността на непланирания живот. Отделете време тази седмица да останете насаме с Бога. Тогава Го помолете да ви помогне да си поставите цели, които ще ви отведат там, където Той иска да отидете. Помислете върху всяка една област от живота си – лична, свързана с взаимоотношения, финанси или призванието ви – но поставете основен акцент върху духовните цели.

Позволете на Господ да ви помогне да промените посоката, така че да се стремите към нещата, които са по Неговата воля. След това започнете да живеете целенасочено.

 

 

Линк към оригиналната статия: https://www.intouchuk.org/read/daily-devotions/live-intentionally

 

*Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Прочети още

Време за всяко нещо
Време за всяко нещо
 

Бог е определил време за всичко. Понякога може би трябва да чакаме, защото още не сме готови за дадено нещо.

Всяка възможност
Всяка възможност
 

Не винаги нещата се развиват по план или според мечтите ни. Бог обаче дава възможности, в които да Му служим и да сме полезни.

В общност
В общност
 

Бог ни е поставил в семейства и общности, защото се нуждаем едни от други.