BG | EN

Блог

Живот в настоящето

Този ден е уникален и неповторим. Бог иска да го изживеем смислено с Него.

Това е денят, който Господ определи: нека в този ден да се радваме и да се веселим“ (Пс. 118, ст. 24*)

За да оползотворим сегашния момент, който никога няма да се върне обратно, ние трябва да изберем да живеем в него. Твърде често сме изпълнени със съжаление за миналото или тревога за бъдещето и пропускаме възможността, която е тук и сега.

Този ден е единствен по рода си. Това е денят, който Господ е сътворил. Преди очите ни да се отворят тази сутрин, Бог ни е изпреварил, за да изпълни всяка част от деня. Той го е видял от начало до край и е планирал Своите цели за нас. Понеже сме Негови деца, ние можем да Му се доверим и да се зарадваме в този ден.

Изпълнете деня с молитва. Молитвата е нещо повече от заповед, тя е разговор с Бога, Който държи света в ръката Си. Когато се молим, ние достигаме до небесата и сваляме крепости. Пристъпваме към трона и събаряме планини. Нашите молитви съдействат за оформяне съдбата на тези, които обичаме. Ние поваляме великаните на страха.

Молитвата в името на Господ Иисус Христос задвижва благословенията, които Бог е дал в живота ни. Тя насища душите ни с мир, който превишава разбирането ни. Изпълва ни с вяра, за да се изправим пред всяка трудност. Подхранва надеждата ни.

Преживейте чудото на сегашния момент. Зарадвайте се в него. Направете го смислен.

За размисъл: Осъзнаваме ли, че настоящият момент е уникален и няма да се повтори? Какви мисли ни изпълват – дали съжаляваме за миналото, тревожим се за бъдещето или живеем в настоящето, като го осмисляме?

 

 

Линк към оригиналната статия: https://www.jhm.org/Devotionals/04-16-22-psalm-118-24

 

*Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013 

 

 

Прочети още

Молитва и очаквания
Молитва и очаквания
 

Всички понякога сякаш се уморяваме или разочароваме от молитвата, когато тя остава неотговорена. Нека помислим какви са мотивите ни да се молим и дали го правим само за да получим нещо.

Бог е добър?
Бог е добър?
 

Ние знаем, че Бог е добър. Но дали това е само интелектуално знание или го показваме в живота и реакциите си?

Царят на Израил
Царят на Израил
 

Царят на Израил влиза в Йерусалим. Какви са очакванията на народа и дали Той ги оправдава? Ами вашите?