BG | EN

Блог

Да прогледна

Господ вижда от какво наистина се нуждаем. Дали и ние знаем? Той иска да погледнем искрено в себе си и да извикаме смело към Него в своята нужда.

„Иисус се обърна към него и го запита: „Какво искаш да сторя за тебе?“ Слепецът Му каза: „Да прогледна, Учителю!“ (Мк., гл. 10, ст. 51*)

Вартимей вика към Иисус Христос за милост. Въпросът, който Той обаче му задава, може би звучи странно. Господ не знае ли, че мъжът е сляп?

Със сигурност знае. Но Неговият въпрос подканя Вартимей да помисли и да Му каже от какво наистина се нуждае.

Вартимей вероятно е просел при Йерихонската порта от много време – може би години. Той има навика да моли всеки за пари или хляб. Но в присъствието на Господ Иисус Христос, той има възможност да помоли за зрение – и с това всъщност моли да си върне живота обратно.

Вие какво искате от Господ Иисус? Всеки един от нас би имал полза от малко помощ или някоя услуга. Може би Той дори би могъл да поправи едно-две неща в живота ни, като нарушени взаимоотношения или финансов дълг. Без съмнение, може. Има всевъзможни неща, за които да поискаме Христовата помощ, но Той ни приканва да бъдем достатъчно честни със самите себе си и достатъчно смели в присъствието Му.

Това, от което в действителност се нуждаем, е Божията милост и благодат. Нуждаем се да Му кажем: „Сине Давидов, смили се над мене!“ (Мк., гл. 10, ст. 48*).

Така че, направете го. Кажете на Господ Иисус от какво се нуждаете, понеже по тази причина Той върви по пътя към Йерусалим.

 

 

Линк към оригиналната статия: https://todaydevotional.com/devotions/i-want-to-see

 

Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013 

Прочети още

Да даваш и да получаваш
Да даваш и да получаваш
 

Бог е планирал децата Му да разчитат едни на други, което включва както даване, така и получаване на помощ.

Помощник във всяка ситуация
Помощник във всяка ситуация
 

Никога не сте сами, в каквато и ситуация да попаднете.

Божията любов не прави изключения
Божията любов не прави изключения
 

Любовта на Бога не се базира на нашия характер или поведение; тя произлиза от самата Негова същност.