BG | EN

Блог

Играй по правилата

Бил ли си изкушаван да допуснеш на пръв поглед някакъв незначителен компромис? Нещо съвсем малко, само за да спечелиш в игра, да избегнеш неприятности, да си спестиш нерви и обяснения, да си спестиш средства и усилия?

„Ние на никого с нищо не даваме повод да се злепостави служението ни, но във всяко отношение се проявяваме като Божии служители: с голямо търпение, в скърби, в нужди, в притеснения, в рани, в тъмници, в бунтове срещу нас, в тежък труд, в бдения, в пости, с чистота, със знание, с търпеливост, с благост, със Светия Дух, с нелицемерна любов, с възвестяване на истината, с Божия сила, с оръжията на правдата в дясната и лявата ръка, при чест и безчестие, при укори и похвали, смятат ни за измамници, но ние казваме истината“

(Второ послание към коринтяните, гл. 6, ст. 3-8*)

 

„И ако вършиш благородното, а не нищожното, ще бъдеш като Мой говорител. Нека те да се обръщат към тебе, но ти не се обръщай към тях. И ще те направя за този народ като силна медна стена: ще воюват против тебе, но няма да те надвият, защото Аз съм с тебе, за да те спасявам и избавям“ – казва Господ“

(Книга на пророк Йеремия, гл. 15, ст. 19б-20*)

 

Бил ли си изкушаван да допуснеш на пръв поглед някакъв незначителен компромис? Нещо съвсем малко, само за да спечелиш в игра, да избегнеш неприятности, да си спестиш нерви и обяснения, да си спестиш средства и усилия? В момента на изкушението в ума ти се бият две идеи: 


„Какво пък толкова?

Прастарата лъжа, че всички „правят така“ винаги се активира в момента на изкушение да пожертваш свой принцип или да направиш компромис със съвестта и убеждението си. Можеш дори да изброиш доводи защо точно ти „заслужаваш“ да получиш даденото нещо, нищо, че е на цената на принципен компромис. Така първата жена Ева е изкушена от змията в Едем: „Тогава змията каза на жената: „Вие няма да умрете! Не! Бог знае, че когато вие ядете от него, очите ви ще се отворят и ще бъдете като богове, които познават добро и зло.“ И жената видя, че дървото е добро за ядене и е приятно за очите, а също, че е дърво желано, защото дава знание; тя взе от плода му и яде, даде също и на мъжа си, та яде и той“. (Битие, гл. 3, ст. 4-6*, по-тъмният шрифт е наш) Змията убеждава Ева, че тя всъщност заслужава да опита от дървото, полага ѝ се, защото „жестокият“ Бог едва ли не е задържал и укрил нещо добро и ценно от хората. Много от нас все още се хващаме на същия номер – ако усетим, че собствените ни морални принципи може да ни причинят някаква финансова, социална, емоционална или лична загуба, сме склонни да си намерим оправдание и да ги погазим.

 

„Така не е честно!“

Всъщност когато сме изправени пред изкушение, знаем кое е правилно да се направи и кое – не. Изкушението е в това, че ни се иска или ни изглежда по-печелившо да изберем неправилното. Независимо от това, ние знаем истината и смело можем да заявим на себе си, а и в лицето на изкушението, че това не би било честно и правилно. Изисква се смелост, защото на пръв поглед изглежда, че сме губещите, когато изберем да стоим твърдо на страната на правдата и принципите, които Бог е поставил за справедливи. Можем дори да сме изплашени, че ще пострадаме, ако не допуснем „мъничкия“ компромис, който се изисква в ситуацията. Трябва да помним нещо: в играта имаме небесен Рефер, който следи много внимателно кой как постъпва и как играе. Може никой да не види, че ти си постъпил правилно, може към момента да изглеждаш губещ и глупав, но помни, че небесният ти Баща вижда, че си покорен на Неговите принципи и ще възнагради това по много по-велик начин в сравнение с моментната нечестна победа, която би взел. Не се поддавай на изкушението да бъдеш като другите. Бъди като Баща си!

„Всички пътища на Господа са милост и истина за тези, които спазват завета Му и Неговите заповеди.“ (Псалми, гл. 25, ст. 10*)

 

Мисъл за седмицата: Бъди готов да отстояваш Божиите принципи. Играй по правилата. Очаквай Небесна награда.

 

*Библейските цитати са според текста на Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013.

Снимка: Riho Kroll/Unsplash.com 

Прочети още

Забрави за себе си
Забрави за себе си
 

Когато предаваме прекалено голяма стойност на своите умения или липсата на такива, всъщност изключваме Този, Който ни прави способни да извършим това, за което сме призовани.

Правилният фокус
Правилният фокус
 

Правилният фокус не е в нещата, които имаме или нямаме, а в Този, Който ги дава или взима. Кои са вечните неща, на които трябва да се фокусираме: да познаваме Бога и да обичаме Него и ближните си.

Ответния удар
Ответния удар
 

Как да разбираме това, че в живота ни могат да дойдат неприятности, след като извършим нещо добро?