BG | EN

Блог

Какво и колко можеш да поемеш?

„Кое е мой и кое е чужд товар, кое мога и трябва да нося, но кое трябва да бъде поето от друг“

„Един на друг си носете теготите и така изпълнявайте Христовия закон. Защото ако някой мисли себе си да е нещо, а не е нищо, той мами себе си. Но всеки нека изпитва своите дела и тогава ще може да се хвали само със себе си, а не с другиго; защото всеки има да носи своя си товар“ (Послание към галатяните, гл. 6, ст. 2-5**, по-тъмният шрифт е наш)

 

  Много малко хора са усвоили умението да не ходят в крайности. Или прекарваме твърде много време да слушаме и гледаме новини, или въобще не се информираме, понякога не ядем цял ден, a вечерта преяждаме. Може да сме твърде социално активни и да се срещаме постоянно с хора или въобще да не излизаме от вкъщи след работа. Или пилеем време, мързелуваме и сме отегчени, или работим до припадък и не почиваме качествено. Какво се случва обаче, когато стане въпрос за любов и саможертва в името на другите. Дали не отиваме и там в крайности – егоизъм или емоционално изтощение и разруха?

  Ако погледнем цитираните стихове от Посланието към галатяните, логично бихме решили, че думите в по-тъмен цвят означават трудност или болка, изпитание. Това обаче са две различни съществителни имена на гръцки език. Във втори стих виждаме думата теготи, което е българският превод на думата βάρος (báros). Според речника на Джеймс Стронг думата означава морални недостатъци, слабости, лични особености. В пети стих имаме думата товар или гръцката φορτίον (phortion), която отново в речника на Стронг означава лична отговорност, задача, служба, в смисъла на това, да „понесем кръста си“ и да последваме Христос. Tогава как да разбираме цитирания текст: да понасяме недостатъците си, да бъдем търпеливи с другите, но да знаем, че всеки има да носи своя си товар, това, което Бог му е поверил да извърши и нещата, през които Бог е отредил да премине. Какво се случва, когато се опитваме да носим товарите на другите обаче, докъде е полезно и правилно да носим с тях и какво всъщност можем да носим?

   В Изход, гл. 18 се разказва за времето, когато народът на Израил излиза от Египет, а Мойсей е техен водач. Като такъв той отсъжда и учи народа на Божия закон. Тогава неговият тъст Йотор заедно със съпругата на Мойсей и техните (на Мойсей и Сепфора) синове идват да го посетят. Писано е, че: „Когато тъстът на Мойсей видя всичко, което той извършваше за народа, каза: „Какво е това, което правиш с този народ? Защо ти седиш сам, а цял народ стои пред тебе от сутрин до вечер?“ Мойсей отговори на тъста си: „Хората идват при мене да търсят правосъдие от Бога. Когато имат дело, те идват при мене. Аз вземам решение по делото между тях и пояснявам Божиите закони и наставленията Му.“ Но Мойсеевият тъст му каза: „Не е добре това, което правиш. Ти измъчваш и себе си, и народа, който е с тебе, защото много тежка е тази работа за тебе: сам ти не можеш да я вършиш“. (Книга Изход, гл. 18, ст. 14-18*, по-тъмният шрифт е наш) Върши ли Мойсей това, което трябва? Да. Защо Йотор казва, че това, което прави, не е добро? Йотор е мъдър човек, който дълги години е религиозен водач на своя народ мадиамците. Той вижда, че Мойсей не почива, а същевременно носи отговорност за твърде много хора, което не е полезно нито за него самия, нито за хората, които могат лесно да останат без водач. В този момент Бог използва Йотор, за да посъветва Мойсей и да го насочи как да служи на хората и Бога по най-добрия начин, за да изпълни волята Божия. Мойсей трябва да спре да се грижи за всичко сам, да не носи  единствено той тежестта и отговорността за целия народ, а да намери подходящи хора, които да вършат работата заедно с него. Накрая Йотор завършва: „Ако извършиш всичко това и ако Бог ти заповяда същото, тогава ти ще можеш да издържиш и целият този народ ще се разотиде доволен по домовете си“. (Книга Изход, гл. 18, ст. 23*, по-тъмният шрифт е наш) Той не просто дава съвет на зет си, но го призовава да изпита този съвет и да разбере лично от Бога дали да постъпи така.

   Ако вие също усещате, че сте се нагърбили с твърде много неща, които ви изтощават физически, емоционално и духовно до такава степен, че вече не сте полезни, а дори самите вие сте в опасност, може би трябва да свалите товара за малко на земята и да сортирате нещата, които носите. Бог ни дава способност за всичко, към което Той ни е призовал. Ако не очаква от нас да носим нещо, то няма и да имаме силата или благодатта да го носим и трябва да се замислим над този въпроса: „Кое е мой и кое е чужд товар, кое мога и трябва да нося, но кое трябва да бъде поето от друг“. Гордост и самонадеяност е да смятаме, че можем да износим товара на някого другиго или да носим отговорност за нечии решения и действия. Бог е дал на всеки един от нас лична отговорност за конкретен товар и, вярваме, и мъдростта, за да знаем къде да помагаме и къде не.

 

Предизвикателство за седмицата: Чувстваш ли умора, която не ти позволява да си ефективен в служение или работа? Страхуваш ли се, че „ако ти не го свършиш, няма кой“ или че си жизнено необходим за някого и липсата ти би била фатална? Възможно е да си поел нечии чужди отговорности, за които в Писанието се казва, че са „товарът“, който всеки един от нас трябва да носи самостоятелно. Направи си списък със задачите за деня/седмицата. Разгледай кое може да отпадне или не е твоя отговорност. Спестеното време не е за пилеене. Намери начини как да почиваш качествено и най-вече да се зареждаш с четене на Божието слово и общуване с Него в молитва.

 

*Библейските цитати са според текста на Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013.

** Библейският цитат е според текста на Библия, ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015.

Снимка: Jesper Aggergaard/Unsplash.com

Прочети още

Твориш или рушиш?
Твориш или рушиш?
 

Не си представяй вдъхновението като някакво събитие, за което трябва да чакаш и което не зависи от теб. То вече е качество на твоя дух.

Царят
Царят
 

„Безопасен?“- каза господин Бобър – „Не чу ли какво каза госпожа Бобър? Кой е споменавал нещо за „безопасен“. Естествено, че не е безопасен. Но е добър. Той е царят, казвам ти!“

Обичам те!
Обичам те!
 

„Господ ми се яви отдалече и рече: „Обикнах те с вечна любов, затова продължих да ти оказвам милост“