BG | EN

Блог

Не разбирам

Откъде идва тази нужда в нас да си обясняваме всичко, да „видим“, да „пипнем“, да имаме наша собствена теория за нещо, за да можем да го приемем.

   И не е нужно. Да, това звучи странно и може би изнервящо, ако си човек, който анализира всичко и има нужда от логическо обяснение, за да приеме нещо за истина. Невъзможно е да разбираме изцяло Бога и начина Му на действие. Ако човешките ни умове можеха да проникнат в превъзходството на Бога, Той не би бил Този, Който е. 

   Добре е да си напомняме кои сме ние и кой е Бог в моментите, в които сме изкушени да мислим, че Господ е несправедлив, незаинтересован, далечен или недостатъчно силен. Откъде идва обаче тази нужда в нас да си обясняваме всичко, да „видим“, да „пипнем“, да имаме наша собствена теория за нещо, за да можем да го приемем.

   Всичко започва със сътворението на човека: „След това Бог каза: „Да сътворим човека по Наш образ, по Наше подобие; и нека властва над рибите в морето, над птиците в небето, над добитъка и над цялата земя, над всички влечуги, които пълзят по земята.“ И Бог сътвори човека по Свой образ, по Божия образ го сътвори, мъж и жена ги сътвори“. (Битие, гл. 1, ст. 26-27*, по-тъмният шрифт е наш) Във всички живи същества също има жизнено дихание, кое е различното при човека, че Бог ни прави „венец“ на Божието творение? Самосъзнанието, устройството на мозъка ни, фактът, че в нас не просто протичат мисловни процеси, а анализираме съзнателно, отсъждаме, следваме неписан „морален закон“, както казва К. С. Луис в своята книга „Обикновено християнство“. Накратко: Бог ни е създал подобни, но неравностойни на Него Самия, затова и имаме нужда от логика, обяснения, затова творим, изобретяваме, откриваме, пътуваме, за да научим, докоснем. В сърцата ни е вложен копнежът по единство с Бога, но Той е несравнимо по-високо от нас: „Моите мисли не са ваши мисли и вашите пътища не са Мои пътища – казва Господ. Както небесата са по-високи от земята, така Моите пътища са по-възвишени от вашите пътища и мислите Ми – от вашите мисли“. (Книга на пр. Исаия, гл. 55, ст. 8-9*) Тази висота на Божиите мисли и пътища е причината понякога Той да ни изглежда дори жесток. Можем да видим това в Четвъртата книга на царете, когато пророк Елисей се моли за една бездетна жена сунамитка, която заедно със съпруга си приема често пророка в дома си. Жената наистина зачева, ражда момченце. Детето пораства, но един ден преживява инцидент на полето. За кратко време синът на сунамитката умира в ръцете ѝ, а тя дори не казва на съпруга си. Оседлава бързо ослица и отива на планината Кармил при Елисей. Когато стига при него, тя пада в краката му и казва: „Поисках ли син от моя господар? И не казвах ли да не ме заблуждава?“. (Четвърта книга на царете, гл. 4, ст. 28*) Звучи ли ти познато? Казвал ли си нещо подобно на Бога в молитва? Тези думи са изречени към пророка, но всъщност са вик на едно скърбящо сърце, което не разбира защо Бог допуска болка, разочарование, защо сякаш рязко издърпва от ръцете на човека нещо, което е подарил. Нима не е същото и с Авраам и Исак, с Йезекиил, с бездетната Анна, с Ноемин, с Йов, с Павел дори, със Стефан. Честно ли би ни изглеждало да изгубим имот, здраве, близки на сърцето ни хора, а дори и собствения си живот. Когато всичко в теб крещи: „Защо?“, „Не е честно!“ или „Не разбирам!“, молим те да помислиш над това: Колко ли страда един всемогъщ Баща, Който си забранява да се намеси и да спре с една дума скръбта на своето дете? Може би си казваш: „Тогава защо не се намесва?“. Помниш стиха от книгата на пророк Исаия по-горе – Неговите мисли са неизмеримо по-високо от нашите, а от по-високо виждаш по-голямата картина. Това, че не разбираме, не го прави да е нелогично или несправедливо – прави го да е Божие дело.

   Ако познаваш характера на своя небесен Баща, ще знаеш, че нищо от това, което Той прави, не е в твоя вреда. Не се опитвай да разбираш всичко, довери се на това, че Той знае неща, които ти не знаеш и това променя перспективата.

Предизвикателство за седмицата: Можеш ли да запишеш на един лист качествата, които знаеш, че Бог притежава. От 1 до 5 определи доколко силно вярваш за всяко едно от тях, като бъдеш напълно искрен/а. През седмицата потърси стихове в Св. Писание, които говорят за това конкретно качество на Божия характер, в което се съмняваш или ти липсва пълна увереност.

 

*Библейските цитати са според текста на Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013.

Снимка: Jake Young/Unsplash.com

Прочети още

Смелост, скъпо сърце, смелост
Смелост, скъпо сърце, смелост
 

Какво те спира? Какъв сценарий на загуба и провал виждаш пред себе си, който те обезсилва да бъдеш смел?

1 = 1000
1 = 1000
 

Делиш ли дните, седмиците и месеците на добри и лоши? Например, имаш ли спомени от някоя година, за която си казваш: „Това беше най-лошата/най-добрата година в живота ми досега!“.

Между две реалности
Между две реалности
 

Има две паралелни вселени, които ние паралелно населяваме, ако така можем да го обясним. Поради сблъсъка на духовното и материалното вярващите в Бога много пъти изглеждат и звучат налудничаво...