BG | EN

Блог

Красотата на Божието слово

Сред шума на света има едно място на мир, където намираме мъдрост и сила - Библията.

„Законът на Господа е съвършен и запазва душата.Разпоредбите на Господа правят необразованите мъдри. Предписанията на Господа са справедливи и веселят сърцето; заповедта на Господа е ясна – просветлява очите. Страхът пред Господа очиства, пребъдва за вечни времена. Разпоредбите на Господа са истинни – всички са справедливи” (Пс. 19, ст. 8 – 10*).

Светът, в който живеем, е много шумен – понякога дори оглушителен. Но мирът, който дава Божието слово отслабва шума, като ни поднася спокойствието на истината и красотата насред врявата. Псалом 19, ст. 8 – 10 е едно напомняне, че Писанието ни осигурява мъдрост и разбиране, като:

  • запазва душата. Божието слово притежава всичко, от което се нуждае нашата наранена и уморена душа. Когато житейските борби ни изтощят, то ни носи възстановяване чрез своята утеха, надежда и обновление.
  • прави необразованите мъдри. Прозрението и водителството, които се съдържат в Библията, превишават светското познание. Божията мъдрост не е предназначена само за образованите или елита, но до нея има достъп всеки, който би пожелал да я приеме.
  • весели сърцето. Божиите наредби са праведни и ни напомнят за нашата идентичност и цел в Христос. Това носи постоянна радост в един свят, пълен с временни удоволствия.
  • просветлява очите. Заповедта от Бога е чиста и ни учи на духовни истини. Когато търсим Божието водителство в Неговото слово, получаваме яснота и перспектива, които ни помагат да си проправяме път през бъркотията и мрака.

Божието слово наистина е скъпоценен и прекрасен дар – то е източник на сила и е светлина на пътя ни.

 

 

Линк към оригиналната статия: https://www.intouchuk.org/read/daily-devotions/the-beauty-of-god-s-word 

* Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Прочети още

Какво е необходимо?
Какво е необходимо?
 

Дали сме повече посветени на различни служения, отколкото сме посветени на Бога?

Като птица
Като птица
 

"Ще пея на Господа, докато съм жив, ще величая моя Бог, докато съществувам" (Пс. 104, ст. 33)

Да помним
Да помним
 

Отделете време да си припомните истории на Божията вярност и ги споделете с хората във вашия живот.