BG | EN

Блог

Първо Божието царство

Ако търсим Бога и се стремим да Го почитаме в своите решения, ще ставаме свидетели на Неговото мощно действие в живота ни.

„В Гаваон Господ се яви на Соломон нощем насън. И Бог му каза: „Пожелай, за да ти дам.“ Соломон отвърна: „Ти оказа велика милост на Своя служител, баща ми Давид; и понеже той постъпваше пред Тебе с истина и правда и с искрено сърце, Ти му запази тази велика милост, като му дари син, който седи на престола му, както е и днес. А сега, Господи, Боже мой, Ти си поставил Своя служител за цар вместо баща ми, но аз съм твърде неопитен и не зная как да постъпвам в различни случаи. Твоят служител е сред Твоя народ, който си избрал, народ така многочислен, че не може да се изброи, нито да се изчисли. Затова дай на Своя служител разум, за да съди Твоя народ и да различава кое е добро и кое е зло, защото кой може да управлява този Твой многоброен народ?“ (3 Цар., гл. 3, ст. 5 – 9*).

Представете си, че Господ се появи и ви каже: „Какво желаеш? Искай и ще ти го дам!“ Как бихте отговорили? Повечето от нас биха поискали безопасността на своите близки, достатъчно пари за посрещане на нуждите или дълъг живот в крепко здраве. Соломон може да е бил изкушен да назове нещо подобно, но той изрича друга молба. Това, което поисква, е разсъдливо сърце, за да може да служи на Божия народ.

Животът на Соломон е пълен с лични нужди и желания, които не са по-различни от нашите. Когато обаче получава възможността да получи от Бога каквото си пожелае, той дава приоритет на Божието. Тази молба е угодна на Бога, така че Той дава на Соломон не само мъдрост, но също богатство и слава (вж. 3 Цар., гл. 3, ст. 13).

Тази случка ни насочва към Христовите думи в Евангелието според Матей: „Но преди всичко търсете царството на Бога и Неговата правда, а Той ще ви прибави всички тези неща“ (Мт., гл. 6, ст. 33*).

Бог няма непременно да ни даде богатство, влияние или дълъг живот, понеже сме поставили Неговите приоритети на първо място, но Той винаги ще бъде верен да осигури всичко, от което се нуждаем за Неговите цели. Сърцето на Соломон е разположено към търсене на Божието царство и правда и Господ го благославя заради това по много начини – както материални, така и нематериални. Когато направим Божиите приоритети свои, ние също ще имаме шанса да видим как Той работи мощно в живота ни.

 

 Линк към оригиналната статия: https://www.intouchuk.org/read/daily-devotions 

* Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013 

 

 

Прочети още

Победоносният Агнец
Победоносният Агнец
 

Христос е възкръсналият Цар, Който владее над целия свят!

Ръце и нозе
Ръце и нозе
 

Христос ни е призовал да бъдем Неговите ръце и нозе в този свят.

Бог върви редом с теб
Бог върви редом с теб
 

Нека не забравяме, че Господ Иисус Христос не се е отделил от нас в нито един момент от живота ни.