BG | EN

Блог

Да помним

Отделете време да си припомните истории на Божията вярност и ги споделете с хората във вашия живот.

„Тогава Мойсей свика целия Израил и им каза: Вие видяхте всичко, което Господ стори пред очите ви в египетската земя с фараона, с всичките му служители и с цялата му страна – големите изпитания, които видяха очите ти, големите знамения и чудеса“ (Вт., гл. 29, ст. 1 – 2*).

В текста от Второзаконие, гл. 29 четем как Мойсей събира народа, за да сключат завет с Бога. Той обаче не започва по начин, по който вероятно бихме очаквали – с детайли от самия завет, какво хората трябва да вършат, какво Господ би извършил и резултатите от тяхната вярност или невярност. Вместо това, в своето встъпление Мойсей напомня на народа за всичко, което Бог вече е направил.

Какви неща само бяха видели очите им! До какви неща се бяха докосвали и какво бяха вкусвали! Господ беше влязъл в живота им по осезаеми, неоспорими начини и поради тези техни опитности и спомени, те знаят че „онова, което е скрито, принадлежи на Господа, нашия Бог, а което е явно – на нас и на децата ни за вечни времена, за да изпълняваме всички думи на този закон“ (Вт., гл. 29, ст. 28*).

Днес също е валидна истината, че нашата увереност и доверие в Бога за бъдещето нарастват, когато си спомняме какво Той вече е извършил в живота ни, макар че да държим здраво тези спомени може да бъде по-трудно, отколкото звучи.

Какви са историите на вашата вяра и на семейството ви? Как и кога Бог ви е срещнал, водил и обгрижвал? Нека намерим начини да разкажем тези истории – на себе си, на децата си и на техните деца.

 

Линк към оригиналната статия: https://www.intouchuk.org/read/daily-devotions/remembering-forward  

* Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Прочети още

Ръце и нозе
Ръце и нозе
 

Христос ни е призовал да бъдем Неговите ръце и нозе в този свят.

Първо Божието царство
Първо Божието царство
 

Ако търсим Бога и се стремим да Го почитаме в своите решения, ще ставаме свидетели на Неговото мощно действие в живота ни.

Бог върви редом с теб
Бог върви редом с теб
 

Нека не забравяме, че Господ Иисус Христос не се е отделил от нас в нито един момент от живота ни.