BG | EN

Блог

Защо Бог затваря врати

Нека не роптаем, когато Бог прегражда пътя пред нас, за това винаги има причина.

„Зная, Господи, че пътят на човека не зависи от него и човекът, когато върви, не направлява стъпките си“ (Йер., гл. 10, ст. 23*).

 Нека помислим върху няколко причини, поради които е вероятно Бог да прегражда пътя пред нас. Затворените врати…

  • ни предпазват от грешки.  Просто защото един път пред нас се очертава ясно, не означава, че Бог иска да го следваме. Понякога нямаме необходимата информация, за да вземем мъдро решение, така че Той слага духовна или физическа бариера. Светият Дух може да види цялата пътна карта на живота ни и затова трябва да следваме Неговото водителство.
  • пренасочват стъпките ни. Понякога Господ  предвижда за нас някаква възможност – такава, която ще произведе повече плод, повече доволство и ще има по-голямо въздействие върху царството
  • изпитват вярата и изграждат устойчивост. Да чакаме Бога да действа или да ни проговори е трудно. Но ще се научим на мъдрост, търпение и доверие, като изчакаме в молитва Той да разкрие волята Си.
  • ни спечелват време. Може Бог временно да спира достъпа до дадено служение, докато вярващият е подготвен за работата.

Въпреки фокуса ни тук на „затворените врати“, истинското послание е, че Бог отваря врати. Той е подготвил съвършен път, който да следваме. Не се отклонявайте от него и ще прекрачвате прагове, които водят към служение, удовлетворение и прослава на Бога.

 

 

 

Линк към оригиналната статия: https://www.intouchuk.org/read/daily-devotions/why-god-closes-doors-2 

Photo by Jan Tinneberg on Unsplash:  

* Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Прочети още

Да помним
Да помним
 

Отделете време да си припомните истории на Божията вярност и ги споделете с хората във вашия живот.

Детска вяра
Детска вяра
 

Бог е мой помощник.

Благодат и ново начало
Благодат и ново начало
 

Въпреки че Бог никога не се променя, Той винаги върши нещо ново.