BG | EN

Блог

Тези, малките

Всеки живот е ценен в Божиите очи - така трябва да бъде и за нас.

„Пазете се да не пренебрегнете някого от тези, малките, защото ви казвам, че техните ангели на небето винаги гледат лицето на Моя небесен Отец. Понеже Синът човешки дойде да спаси заблуденото“ (Мат., гл. 18, ст. 10 – 11*).

„Как мислите: ако един човек има сто овце и една от тях се загуби, няма ли да остави деветдесет и деветте в планината и да тръгне да търси загубената?“ – пита Христос.

И така, как мислим? Ако имахме сто овце и една от тях се заблуди, не съм сигурен, че някой от нас ще изостави останалите, за да тръгне да я търси. Вероятно тази липса от един брой ще бъде сметната за допустима загуба, която няма да се отрази видимо на бюджета.

В този пасаж обаче Христос дава да се разбере колко ценни са „тези, малките“ за Него. Той ясно подчертава, че човекът, който изглежда без стойност – този, който сме склонни да пренебрегнем или за когото не ни е особено грижа – именно него Господ издирва.

С други думи, Божията таблица не изглежда като нашата – в Неговия бюджет няма начислени загуби по отношение на „тези, малките“. Никой не се счита за „косвена щета“. Това е добра новина, понеже Този, Който наглежда заблудените овце и малките врабчета, не изгубва от поглед и нас. Тези думи обаче съдържат и предизвикателство, понеже Господ ни призовава също така да проявяваме състрадание. Слава Богу, Неговата благодат е достатъчна, за да бъдем способни на това.

 

 

Линк към оригиналната статия: https://www.intouchuk.org/read/daily-devotions/these-little-ones 

* Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Прочети още

Добри дарове
Добри дарове
 

Когато се молим, трябва да бъдем отворени за даровете, които Господ има за нас в настоящия момент.

Предай го на Бога
Предай го на Бога
 

Не преминаваме през никое изпитание сами, защото Бог е с нас.

Поглед в бъдещето
Поглед в бъдещето
 

Книгата Откровение ни приканва да хвърлим поглед към бъдещето, за да се покаем за греховете си и да живеем с вяра – днес и всеки ден.