BG | EN

Блог

Нужна ли ти е мъдрост?

Важно е да направим разграничение от самото начало, че „мъдрост“ и „интелект“ не са едно и също нещо. Светът е пълен с интелигентни хора, но малко са мъдрите.

   Отговориш ли си на този въпрос с „да“, то трябва да знаеш, че си на пътя към мъдростта. Тя е тази, която може да ти помогне да осъзнаеш, когато нещо не ти достига и да те държи здраво стъпил на земята, когато виждаш само успехи около себе си.

   Важно е да направим разграничение от самото начало, че „мъдрост“ и „интелект“ не са едно и също нещо. Светът е пълен с интелигентни хора, но малко са мъдрите. В Писанията виждаме, че Божествената мъдрост е нравствено, а не интелектуално качество. Когато един човек е само интелигентен, но не и духовно жив, се казва, че тази мъдрост е „земна, плътска, бесовска“. (Послание на Яков, гл. 3, ст. 15б*)

   Ап. Яков говори на вярващи хора, които имат свади помежду си, самоизтъкват се и са завистливи. Той разобличава поведението, а не знанията им. Всъщност им казва, че когато постъпват така, те всъщност се противопоставят на истината, защото това не е мъдростта, която идва отгоре. Излиза, че всеки път, когато се карам с някого, дори и моята гледна точка по принцип да е вярна, аз не действам мъдро: „Мъдростта, която идва отгоре, първо е чиста, после миролюбива, ненатрапчива, отстъпчива, пълна с милосърдие и добрини, безпристрастна и искрена. Плодът пък на правдата се сее в мир от миротворците“. (Послание на Яков, гл. 3, ст. 17-18*, по-тъмният шрифт е наш)

    В този пасаж са въведени три различни понятия. От една страна се говори за мъдростта, а след това в следващия стих се въвежда правдата. На пръв поглед не изглеждат свързани, но всъщност са. В книга Притчи, която, както знаем, е изцяло посветена на мъдростта, има две по-специални глави. В гл. 8 и 9 мъдростта е показана фигуративно като личност. Казва се, че тя строи дома си, заколва жертви, приготвя вино и трапези и изпраща „слугините си да призовават по най-високите места на града:  „Който е неразумен, нека се обърне насам!“ И на безумните тя каза: „Елате, яжте хляба ми и пийте виното, което съм размесила.  Изоставете неразумността и ще живеете, и вървете по пътя на разума.“ (Притчи, гл. 9, ст. 3-6*, по-тъмният шрифт е наш) „Високите места“ в контекста на Стария Завет са капища и олтари на идоли. Ханаанците са имали практика да строят култовите си места на хълмове, което е навлязло и при евреите заедно с преклонението пред идоли. 

    Виждаме, че мъдростта не е просто знание, а е това, което ни опазва от грях, от идолопоклонство, от отклонение от правия път. Затова мъдростта и правдата са свързани, те вървят ръка за ръка и виреят в почвата на мира, както казва и ап. Яков.

   Знаем, че ни трябва мъдрост, за да успеем в която и да е област – в образованието ни, възпитанието на децата, в работата или бизнеса ни, във взаимоотношенията ни с другите. А тя идва от страхопочитание към Господ и от това да Го познаваме, като носи със себе си пълен мир. (Притчи, гл. 9, ст. 10*) 

 

Предизвикателство за седмицата: Когато се чувстваш недостатъчен или глупав пред някого или в нещо, търси Бога и се старай да Го опознаваш. Довери се, че Той ще ти помогне да усвоиш и всички останали нужни знания и способности.

 

*Библейските цитати са според текста на Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

 

Снимка: Pablo Garcia Saldana/Unsplash.com

Прочети още

Да приемеш, когато искаш да откажеш
Да приемеш, когато искаш да откажеш
 

Когато изберем да се доверим на Бога, вместо на чувсъвата си, ще бъдем благословени.

Покаяние
Покаяние
 

Когато става дума за покаяние, светските хора обикновено залитат в една от две конкретни посоки. Едната е, че, в сравнение с останалите, те са добри хора и нямат нужда от това.

Живот с цел
Живот с цел
 

Когато съобразим своите цели с Божиите, винаги ще бъдем на правилния път.