BG | EN

Блог

Прослава и удовлетворение

Нашето пълно удовлетворение се намира единствено в присъствието на небесния ни Отец.

Знаете ли, че Бог ви е създал, за да Го прославяте? Много хора посвещават живота си на прославата на пари, популярност, постижения или удоволствия, но в крайна сметка продължават да усещат празнота и неудовлетворение.

Цар Соломон размишлява върху този човешки копнеж, когато пише, че Господ „вложи вечността в сърцето на човека“ (Екл., гл. 3, ст. 11*). Стотици години по-късно самият Христос потвърждава тази истина, като казва: „А който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее за вечни времена, тъй като водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вечен живот“ (Йн., гл. 4, ст. 14*). Ако се питате защо прави това – понеже Господ иска да има лични взаимоотношения с нас.

За съжаление, ние често се оплитаме в грях, вместо да славим Бога. В първата глава на Посланието към римляните ап. Павел разглежда малките богове, до които имаме склонност да прибягваме. Той иска римляните да знаят, че грехът и фалшивите богове ни отдалечават от нашето вечно призвание за общуване с Отца. По тази причина покаянието играе съществена роля в живота на вярващия.

Помнете, че нашият небесен Отец ни е определил да намираме удовлетворение в Него. И поради Своята велика любов към целия свят, Той не желае никой да прекара вечността без Него.

 

 

Линк към оригиналната статия: https://www.intouchuk.org/read/daily-devotions/worship-that-satisfies 

* Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Прочети още

Първо Божието царство
Първо Божието царство
 

Ако търсим Бога и се стремим да Го почитаме в своите решения, ще ставаме свидетели на Неговото мощно действие в живота ни.

Никога вече празни
Никога вече празни
 

Ако сте неспокойни и копнеете за нещо, което не можете да определите, прекарайте време с Бога.

Добри дарове
Добри дарове
 

Когато се молим, трябва да бъдем отворени за даровете, които Господ има за нас в настоящия момент.