BG | EN

Блог

Живи знаци

Нашите действия и думи могат да приближат някого до Господ Иисус Христос.

„И Бог каза: „Нека има светила по небесния предел и да разграничават ден и нощ, и да са знаци за годишни времена, за дни и за години, и те да бъдат светила на небесния предел, за да светят на земята“ (Бит., гл, 1, ст, 14 – 15*).

Когато мисля за знаци, които служат за нашата безопасност и насочване, в главата ми първо се появяват светофари, фарове и билбордове. Често забравяме колко по-ценни сме ние като знаци, които имат потенциала да носят на другите надеждата, радостта и посоката, които Бог дава. В един свят, където има толкова отчаяние и безнадеждност, за всички нас е важно да се придържаме към живите практични знаци и сигналите на надежда.

Въпреки че Бог е невидим, Той ни е показал чрез Иисус Христос как да Го правим видим за останалите. Ние сме призовани да бъдем знаци на Божията любов, като привличаме хора от тъмнината в светлината на живота. Да споделим добра дума или да извършим добро дело би послужило като врата към Божието царство за тези, които са изгубили надежда. Като правим това, светът става малко по-светъл.

 

Линк към оригиналната статия: https://www.upperroom.org/devotionals/en-2023-04-01

*Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Прочети още

Заслужава си чакането
Заслужава си чакането
 

Божият призив към търпение, макар и труден за изпълнение, носи голяма награда.

Голямата картина
Голямата картина
 

Господ притежава пълната картина на нашия живот, дори в момента да не можем да разберем нещо, което се случва.

Не губи надежда
Не губи надежда
 

Дори когато не разбирам, ще продължа да се доверявам и надявам на Бога.