BG | EN

Блог

Богатството на Божията благодат

За всяко Божие дете има достъп до невероятни Божии благословения - днес.

„Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Иисус Христос, Който ни благослови чрез Христос с всяко духовно благословение от небесата“ (Еф., гл. 1, ст. 3*).

Представете си възрастна двойка, която живее в разнебитена фермерска къща. Те едва могат да си позволят хранителните продукти и лекарствата, от които имат нужда. Нямат достатъчно пари дори, за да се топлят през зимата. Скоро след като и двамата умират, в собствеността им биват открити големи находища на нефт. Всички тези години на мизерия те са живеели върху скрито богатство.

Тъжната истина е, че много християни преминават през живота си като тази възрастна двойка. Те са свели християнството до неговата основа: Бог ме е спасил и някой ден ще отида на небето. Духовно бедните християни не съумяват да се ползват от запасите Божия благодат, които са достъпни във всеки един момент. Няма причина да чакаме небето, за да се радваме на богатствата на благодатта, които Господ вече ни е дал в изобилие.

Истинските богатства не се измерват с банковата ви сметка, но с Божията благодат. Вие сте получили Христовата праведност, прошка на греховете си, осиновяване като Божии деца, силата на Светия Дух, която обитава във вас, и вечно наследство. Като сънаследници с Христос, вие имате достъп до Божиите богатства, които включват неизразима радост, безусловна любов и мир, който не може да се схване от ума. Не чакайте до небето, черпете от тези божествени благословения всеки ден от живота си, като започнете от днес. 

 

Photo by JESSICA TICOZZELLI: https://www.pexels.com/photo/little-boy-in-wheat-field-5985670/

Линк към оригиналната статия:https://www.intouchuk.org/read/daily-devotions/the-riches-of-god-s-grace

*Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Прочети още

Голямата картина
Голямата картина
 

Господ притежава пълната картина на нашия живот, дори в момента да не можем да разберем нещо, което се случва.

Истината, която ни освобождава
Истината, която ни освобождава
 

Ключът към свободата от греха е постояното изпълване на ума с Божието слово.

Мярката на нашата любов
Мярката на нашата любов
 

Ние не се покоряваме на Бога, за да докажем любовта си, но поради нея, искаме да Му бъдем все по-покорни.