BG | EN

Блог

Божието слово в сърцата ни

Заучаването на стихове от Божието слово наизуст означава да ни бъдат на разположение винаги, когато имаме нужда от тях.

„Скрих в сърцето си Твоето слово, за да не греша пред Тебе“ (Пс. 119, ст. 11*).

Моя приятелка веднъж ме насърчи да уча библейски стихове наизуст – по един, започващ с различна буква от азбуката. Приех предизвикателството и внимателно избрах 26 пасажа от Писанието. Тези запаметени стихове станаха съществена част от моя път на вяра.

Открила съм, че Божието слово е мощно. То е истината. Както казва Притчи, гл. 4, ст. 22*, то носи живот и изцеление. Когато изпълних сърцето и ума си с него, то ми донесе мир и ме насърчи към хваление. Ако стоя будна през нощта и не мога да заспя повторно, аз си рецитирам тези наизустени стихове, за да фокусирам мислите си. Ако съм разтревожена по време на някаква медицинска интервенция, аз разсъждавам върху тях, за да се успокоя. Убедила съм се, че хвалението и безпокойството не могат да съжителстват вътре в мен по едно и също време.

Когато следваме примера на Господ Иисус Христос, ние можем да използваме Писанието, за да противостоим на изкушението чрез истината, да го включим в нашите молитви или да ги изричаме като благословение върху живота на тези, които обичаме. Всичко това става много по-лесно, когато сме научили Божието слово наизуст и то живее в сърцата ни. За това се изисква духовна дисциплина, която намирам за много полезна и насърчителна.

 

 Линк към оригиналната статия: https://www.upperroom.org/devotionals/en-2022-11-09

Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Прочети още

Писмо до Бога
Писмо до Бога
 

Нека предоставяме своя товар на Бога с пълно доверие.

Милостите Божии припомни
Милостите Божии припомни
 

Когато животът ни се вижда монотонен и еднообразен, нека се огледаме наоколо и забележим всички благословения, с които Бог ни е обградил.

Всяка възможност
Всяка възможност
 

Не винаги нещата се развиват по план или според мечтите ни. Бог обаче дава възможности, в които да Му служим и да сме полезни.