BG | EN

Блог

Библията - вечното Божие слово

Какво казват някои известни личности за Библията

Книгата на книгите не може да бъде сравнявана с никоя друга книга. Тя единствена е Божие слово, което носи истината, и е била винаги вдъхновение за много хора. Ето какво казват някои известни личности относно Писанието:

 „Святата Библия не може да греши и заповедите, които се съдържат в нея, са абсолютно истинни и ненарушими. Склонни да грешат и то по много начини са тълкувателите и интерпретаторите на Библията.“  Галилео Галилей

 „Съществуването на Библията като книга за хората е най-великото благо, което човешката раса някога е получавала. Всеки опит да се омаловажи Библията е престъпление срещу човечеството.“  Имануел Кант

 „Бог е дал на човечеството две книги. В едната е показал Своето величие, а в другата – Своята воля. Първата книга е нашият видим свят. Светът, който е създаден от Бога така, че да може човекът, който наблюдава огромните мащаби, красотата и грациозността на космическите структури, да признае Божието всемогъщество. Втората книга е Святата Библия.“  Михаил Ломоносов

 „Вярвам, че Библията е най-великият дар от Бога за хората. Без нея нямаше да можем да отличим истината от лъжата.“ Ейбрахам Линкълн

 „В тази света книга се намира тайната на всички тайни. О, колко щастливи са ония сред смъртните, на които Бог е дарувал милостта да слушат, четат и с молитвено благоговение да възприемат тази книга! Щастливи са тези, които могат да отворят вратата на Библията и да тръгнат решително по нейния път.“  Джордж Гордън Байрон

 „Новият Завет е най-добрата книга, каквато съм познавал или светът ще познава. Библията е най-съвършената книга от всички книги на всички времена и тя ти предава най-добрите уроци.“   Чарлз Дикенс

 

Категория: Статии

Прочети още

Идоли в живота на вярващия
Идоли в живота на вярващия
 

Докато не се доверим напълно на Бога за своите нужди, ще продължим да бъдем изкушавани от други "богове".

Няма маловажна работа
Няма маловажна работа
 

Бог вижда и благослява всеко действие на подчинение, независмо колко нищожно ни изглежда.

Вдъхновяваща доброта
Вдъхновяваща доброта
 

Нека правим добро винаги, когато имаме възможност. Бог ще се погрижи за резултатите.