BG | EN

Блог

Бог работи вътре в нас

Какво бихте искали Бог да извърши в живота ви?

Нека позволим на тези думи от Ефесяни, гл. 3, ст.20* бавно да попият в ума ни: „Този, Който чрез действащата в нас сила може да извърши много повече от всичко, за което молим или помисляме“. Какво невероятно описание на Божията способност да действа вътре в Своите последователи! Твърде често ние се фокусираме върху това какво искаме Бог да извърши около нас, но Той ни подканя да размислим и да помолим за нещо по-голямо: да променя нас!

Господ има цел за вашия живот и Той неспирно работи за постигането ѝ. Въпреки че Отец има уникални планове за всяко едно от Своите деца, Той, също така, цели да оформя всеки вярващ по образа на Своя Син, Иисус Христос. За да осъществи това, вероятно ще се наложи да минем през определени борби и страдания. Може често да не виждаме смисъла, но Бог знае точно какво върши. Духовният плод изисква време, за да порасне и узрее. По тази причина се нуждаем от търпение и вяра, за да имаме увереността, че Той работи дори когато не виждаме резултатите веднага. Бог никога не бърза и никога няма да се откаже от нас.

Какво бихте искали Господ да извърши вътре във вас? Докато четете Писанието, потърсете качества, които Бог смята за ценни, и Го помолете да ги изгради в живота ви. След това се доверете на Неговото изключително обещание да извърши дори повече, отколкото можете да поискате или да си представите.

 

 

Линк към оригиналната статия: https://www.intouchuk.org/read/daily-devotions/god-works-within-us

 

*Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Прочети още

Източникът на нашата надежда
Източникът на нашата надежда
 

Тъй като е лесно да се обезсърчим, ние се нуждаем от напомняне, че Господ работи за нашето добро.

Добрите неща в живота
Добрите неща в живота
 

Да познаваш и да следваш Бога ти дава най-добрия възможен живот.

Да приемеш, когато искаш да откажеш
Да приемеш, когато искаш да откажеш
 

Когато изберем да се доверим на Бога, вместо на чувствата си, ще бъдем благословени.