BG | EN

Блог

Наслаждавай се в Господа

Радваме ли се на взаимоотношенията си с Бога?

Думата „наслаждавам се“ означава „извличам огромно удоволствие, удовлетворение и щастие“ от нещо. Не е ли това онзи вид взаимоотношение, което искаме да имаме с Бога – такова, в което и двете страни се радват на присъствието на другия? Господ също желае да общува по този начин с нас и нашето участие в развиването на подобно общуване е чрез посвещение, доверие и търпение.

Първо, вярващият трябва да посвети своя път на Бога. Това означава да Го поканим да изследва нашите желания и планове и да промени всичко, което не съответства на Неговите цели и планове за живота ни: „Предай пътя си на Господа и на Него се уповавай. Той ще те насочва“ (Пс. 37, ст. 5*).

Второ, вярващият трябва да се довери на Бога. Кой е по-достоен за нашето доверие от Отец, Който даде Иисус Христос за спасението на незаслужилите грешници? Този, Който не пожали Своя единствен Син, със сигурност ще осигури това, от което децата Му се нуждаят: „Нима Онзи, Който дори собствения Си Син не пощади, а Го отдаде за всички ни – няма да ни подари с Него и всичко друго?“ (Рим., гл. 8, ст. 32*).

Трето, вярващият трябва да си почива в Бога. Когато се боим, ние нито се посвещаваме на Бога, нито Му се доверяваме. Да чакаш Господа рядко е лесно, но само Той знае кога обстоятелствата и точният момент съвпадат с Неговата воля: „Само в Бога се успокоява моята душа, в Него е моята надежда. Само Той е моя скала и мое спасение. Той е моя крепост. Няма да се огъна“ (Пс. 62, ст. 6 – 7*).

Радостта от взаимоотношенията ни с Бога изисква усилия, но това са усилия на любов – понеже ние сме създадени да се радваме в Божието присъствие. Най-голямата наслада, която можем да преживеем, е да вървим ръка за ръка с нашия небесен Баща.

 

Линк към оригиналната статия: https://www.intouchuk.org/read/daily-devotions/delight-yourself-in-the-lord

 

* Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Прочети още

Показване на любов
Показване на любов
 

Помолете Господ да ви покаже как да покажете любов на някого във вашето обкръжение днес.

Да носиш промяна
Да носиш промяна
 

Човек, който избира да се подчинява на Бога, може да има огромно влияние върху живота на другите.

Приоритет номер едно
Приоритет номер едно
 

Ако не сме решени да поставим Господ на първо място, лесно можем да загубим дни, седмици и дори години в неща от второстепенно значение.