BG | EN

Блог

Помощник във всяка ситуация

Никога не сте сами, в каквато и ситуация да попаднете.

„Аз ще измоля от Отец и ще ви даде друг Утешител, за да бъде с вас за вечни времена“ (Йн., гл. 14, ст. 16*).

 Някога искало ли ви се е да има телефон за спешни случаи, който да звъни в небето? Истината е, че ние имаме нещо още по-добро. Светият Дух живее в нас, за да ни помага във всяка ситуация. 

Вечерта преди да бъде разпънат, Иисус Христос предупреждава учениците, че ще ги напусне. Новината ги смущава и плаши, въпреки че това не е първият път, когато Той им говори за смъртта Си. Господ обаче дава на Своите последователи увереност, че ще им изпрати друг Помощник.

В този пасаж гръцката дума, използвана за „друг“, означава „от същия вид“, което показва, че новият Помощник ще бъде като Божия Син – с божествено естество. Според обещаното, Божият Дух идва да живее в Христовите последователи на Петдесетница (Деяния, гл. 2, ст. 1 – 4).

Без Светия Дух никога не бихме имали способността да живеем християнски живот. По тази причина Господ Иисус казва на учениците да изчакат с разпространението на благовестието до идването Му. Нашият Помощник не само ни помага да бъдем покорни, но също така ни наставлява, води, ходатайства за нас, утешава, преобразява и ни надарява, за да служим. Всеки път, когато ни обграждат трудни обстоятелства и изкушения, Той осигурява сила, устояване, надежда и насърчение. Ние сме истински привилегировани да имаме божествен Помощник, Който лично ни съдейства във всяка минута от всеки ден.

 

 

Линк към оригиналната статия: https://www.intouchuk.org/read/daily-devotions/a-helper-for-all-occasions 

 

*Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Прочети още

Без
Без "задънени улици"
 

Когато Господ ни е водач, всяка "задънена улица" става възможност.

Библията - вечното Божие слово
Библията - вечното Божие слово
 

Какво казват някои известни личности за Библията

Показване на любов
Показване на любов
 

Помолете Господ да ви насочи как да покажете любов към някого във вашето обкръжение днес.