BG | EN

Блог

Помощник във всяка ситуация

Никога не сте сами, в каквато и ситуация да попаднете.

„Аз ще измоля от Отец и ще ви даде друг Утешител, за да бъде с вас за вечни времена“ (Йн., гл. 14, ст. 16*).

 Някога искало ли ви се е да има телефон за спешни случаи, който да звъни в небето? Истината е, че ние имаме нещо още по-добро. Светият Дух живее в нас, за да ни помага във всяка ситуация. 

Вечерта преди да бъде разпънат, Иисус Христос предупреждава учениците, че ще ги напусне. Новината ги смущава и плаши, въпреки че това не е първият път, когато Той им говори за смъртта Си. Господ обаче дава на Своите последователи увереност, че ще им изпрати друг Помощник.

В този пасаж гръцката дума, използвана за „друг“, означава „от същия вид“, което показва, че новият Помощник ще бъде като Божия Син – с божествено естество. Според обещаното, Божият Дух идва да живее в Христовите последователи на Петдесетница (Деяния, гл. 2, ст. 1 – 4).

Без Светия Дух никога не бихме имали способността да живеем християнски живот. По тази причина Господ Иисус казва на учениците да изчакат с разпространението на благовестието до идването Му. Нашият Помощник не само ни помага да бъдем покорни, но също така ни наставлява, води, ходатайства за нас, утешава, преобразява и ни надарява, за да служим. Всеки път, когато ни обграждат трудни обстоятелства и изкушения, Той осигурява сила, устояване, надежда и насърчение. Ние сме истински привилегировани да имаме божествен Помощник, Който лично ни съдейства във всяка минута от всеки ден.

 

 

Линк към оригиналната статия: https://www.intouchuk.org/read/daily-devotions/a-helper-for-all-occasions 

 

*Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Прочети още

Писмо до Бога
Писмо до Бога
 

Нека предоставяме своя товар на Бога с пълно доверие.

Да отразяваме Божията любов
Да отразяваме Божията любов
 

Бог ни дава силата да изпълним заръчаното ни от Него, което за собствените ни сили е невъзможно.

Скрито царство
Скрито царство
 

В даден период от живота си може да имаме яснота по духовни въпроси, с които сме се борили в миналото. Или пък неща, които преди са изглеждали разбираеми, изведнъж да станат объркващо сложни.