BG | EN

Блог

Опасността от закоравяване на сърцето

Можем да пропуснем да чуем Божия глас, ако сърцето ни не е подготвено да го чуе.

Затова, както казва Светият Дух: „Днес, когато чуете Неговия глас, не упорствайте в сърцата си“ (Евр., гл. 3, ст. 7*).

 

Господ говори на всеки един от нас, но начинът, по който Му отвръщаме, зависи от състоянието на сърцето ни. Когато чуят Божия глас, някои вярващи са подтикнати да се стремят към повече покорство във взаимоотношенията със своя небесен Баща. Други обаче се противопоставят на гласа Му или го отхвърлят, защото сърцата им са станали по-малко отзивчиви.

Промяната във възприемчивостта може да бъде трудна за разпознаване, понеже се случва бавно и често е рационализирана или се случва под някакъв претекст. Как реагирате, когато Светият Дух ви говори чрез Библията или по някакъв друг начин? Помислете внимателно върху следните характеристики на закоравялото сърце:

  • Нечувствителност към това, което казва Господ
  • Съпротива на Неговия авторитет
  • Непокорство спрямо това, което иска от вас да направите
  • Оправдаване на грешно поведение
  • Отхвърляне на заслужено порицание
  • Заетост със земни неща
  • Слаб интерес към духовни въпроси
  • Липса на лично посвещение (четене на Библията и молитва)
  • Избягване на общи събрания и общуване с други вярващи

Ако виждате някои от посочените тенденции в своя живот, все още не е твърде късно. Помолете Господ да моделира сърцето ви (Исая, гл. 64, ст. 8; Йеремия, гл. 4, ст. 7), подновяването на всичко е Негова специалност ( Кор., гл. 5, ст. 17) и Той се радва, когато се обръщаме към Него. 

 

Линк към оригиналната статия: https://www.intouchuk.org/read/daily-devotions/the-danger-of-a-hardening-heart

 

* Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Прочети още

Всяка възможност
Всяка възможност
 

Не винаги нещата се развиват по план или според мечтите ни. Бог обаче дава възможности, в които да Му служим и да сме полезни.

Грижовно сърце
Грижовно сърце
 

Ние често преценяваме хората по външния вид, а така е твърде лесно да сбъркаме.

Слушай!
Слушай!
 

Нека се научим да слушаме Божието слово така, сякаш животът ни зависи от това.