BG | EN

Блог

Моделирани от Господаря

Ние сме глината, Бог е Грънчарят и Той има правото да ни моделира по Своята воля.

Има няколко библейски пасажа, които оприличават Бога на грънчар, а нас – на глина. Създателят притежава правото да трансформира и оформя живота на Своите деца както смята за добре и да ни изгражда по образа на Своя Син („И които още преди сътворението избра, оттогава Той ги отреди да са като Неговия Син, за да бъде Христос първороден между много братя“ – Рим., гл. 8, ст. 29*). С други думи, Той ни помага да не се съобразяваме с този свят и да не се поддаваме на старите си страсти („И недейте се съобразява с този свят, а се преобразявайте чрез вашия обновен ум, за да разпознавате от опит каква е Божията воля – кое е добро, приятно за Него и съвършено“ – Рим., гл. 12, ст. 2*; „Като послушни деца не се оставяйте вашите страсти да ви водят както по-рано поради вашето невежество“ – 1 Пет., гл. 1, ст. 14*).

Проблемът възниква, когато не харесваме процеса по моделирането ни. Тогава спорим със своя Грънчар и се оплакваме от трудностите и страданието, които понякога са резултат от този процес. Исаия гл. 45, ст. 9* казва: „Ще каже ли глината на ваятеля си: „Какво правиш?“. Нашето участие като глина е да останем гъвкави и отстъпчиви пред Божиите цели – да не позволяваме дадени сфери от нашия живот да се втвърдят и да станат неподатливи пред Неговите опити да ни оформи.

Бог ще работи над премахването на тези твърди буци, за да може да ни изгради в съдове, които са полезни и Го радват. Нашата отговорност се състои в това да приемем всяка промяна от нашият Господар-грънчар. Можем да правим това с увереност, понеже сме в Неговите компетентни, умели и любящи ръце. А това е най-безопасното и удовлетворяващо място, на което можем да бъдем.

 

Линк към оригиналната статия: https://www.intouchuk.org/read/daily-devotions/molded-by-the-master 

*Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Прочети още

Чакай Господа
Чакай Господа
 

"И сега, Господи, какво чакам? Надеждата ми е в Теб" (Пс. 39, ст. 7).

Децата - специален Божи дар
Децата - специален Божи дар
 

Подбрани библейски стихове, които се отнасят до децата.

Царят на Израил
Царят на Израил
 

Царят на Израил влиза в Йерусалим. Какви са очакванията на народа и дали Той ги оправдава? Ами вашите?