BG | EN

Блог

Бъди доволен

Дали умеем да бъдем доволни или все нещо не ни достига? Ако Господ за нас е достатъчен, то ние винаги ще бъдем доволни.

Доволството е характеристика, която можем да видим у много малко хора в днешно време. Нашето общество постоянно предлага нови вещи, уреди, подобрявания и удобства, които обещават удоволствие, комфорт и удовлетворение. Но никакви материални вещи не изпълняват това обещание в дългосрочен план. Въпреки това, много хора продължават да се хващат на лъжи, вместо да бъдат доволни от това, което имат.

Книгата Евреи е написана до хора, които преминават през обезсърчение и гонения заради вярата си в Христос. Тези вярващи са изправени пред много трудности, включително публични обвинения, затвор и отнемане на собственост: „Вие страдахте заедно с мене в моите окови и радостно посрещнахте разграбването на вашия имот“ (Евр., гл.10, ст. 34*). И все пак, в ст. 35 – 35* авторът ги насърчава да устояват, понеже имат едно по-добро и вечно притежание, което ги очаква на небето: „И тъй, не изоставяйте тази ваша смелост, за което има голяма награда. Търпение ви е нужно, за да получите обещаното, след като изпълните Божията воля“

Може да не разполагат с земно богатство или удобства, но в Господа те имат всичко, от което се нуждаят – и Той обещава никога да не ги остави или забрави, независимо какво им причиняват хората на земята.

Повечето от нас днес имат повече материални притежания и сигурност, отколкото ранните вярващи, но въпреки това доволството ни убягва. Това е така, защото проблемът е вътре в сърцето. Ние сме привързани към парите и всичко, което те ни осигуряват. Така че, докато Господ ни „дава всичко в изобилие за наслада“ (1 Тим., гл. 6, ст. 17*), истинската наслада е възможна само когато сърцето ни е разположено към Него, а не към земните неща. Единствен Той е нашата надежда.

 

 

Линк към оригиналната статия: https://www.intouch.org/read/daily-devotions/be-content 

*Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013 

 

 

Прочети още

Време за всяко нещо
Време за всяко нещо
 

Бог е определил време за всичко. Понякога може би трябва да чакаме, защото още не сме готови за дадено нещо.

В общност
В общност
 

Бог ни е поставил в семейства и общности, защото се нуждаем едни от други.

Застъпнически молитви
Застъпнически молитви
 

Молитвата за различните народи по лицето на Земята може да преобразява общества, семейства и отделни хора.