BG | EN

Блог

Молитва и очаквания

Всички понякога сякаш се уморяваме или разочароваме от молитвата, когато тя остава неотговорена. Нека помислим какви са мотивите ни да се молим и дали го правим само за да получим нещо.

Чувствате ли се разочаровани от молитвата? Вероятно настойчиво сте искали, търсели и хлопали, но Господ не е отговорил на молбата ви. Ако сте в такава ситуация, може би се питате защо толкова много християни говорят за силата на молитвата, когато тя изглежда неефективна във вашия живот.

Матей, гл. 7, ст. 9 – 11* ни помага да разберем по-голямата картина: „Има ли между вас човек, който, когато синът му поиска хляб, да му даде камък, и когато поиска риба, да му даде змия? И тъй, ако вие, колкото и да сте лоши, знаете да давате добри неща на децата си, то колко повече вашият небесен Отец ще даде добри неща на онези, които искат от Него!“ Господ Иисус прави паралел между земния баща и небесния Отец. Той отбелязва, че един земен баща, който е несъвършен и ограничен, може да дава добри неща на децата си. Така че, разбираемо е небесният ни Отец, Който е всемогъщ и всезнаещ, да дава добро на децата Си.

Понякога обаче ние сме като духовни младенци. В своето ограничено разбиране ние не осъзнаваме, че нашите молби не винаги отговарят на това, което Бог смята за най-добро за нас. Молитвата има сила, когато е според Божията воля, а не според нашата: „И дръзновението, което имаме пред Него, се състои в това, че ако молим за нещо по Неговата воля, Той ни слуша. И ако знаем, че Той ни слуша, за каквото молим, знаем и че получаваме, каквото сме Го помолили“ (1 Йн., гл. 5, ст. 14 – 15*).

Това, че Бог използва молитвите на Своите деца, за да постигне целите Си, е невероятно. Той е напълно самодостатъчен, но чрез молитвата ни учи на смирение, зависимост, покорство и доверие. Личните взаимоотношения с Бога се изграждат, когато отидем при Него с нашата прослава, благодарност, изповед и прошения. Ползата от молитвата не е в това, което можем да получим, но във възможността да говорим с Този, Който снабдява всички наши нужди.

За размисъл: Как гледате на молитвата? Молите ли се основно, за да получите нещо?

 

 

Линк към оригиналната статия: https://www.intouch.org/read/daily-devotions

*Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

 

 

 

Прочети още

Какво е необходимо?
Какво е необходимо?
 

Дали сме повече посветени на различни служения, отколкото сме посветени на Бога?

Господ ни помни
Господ ни помни
 

Невъзможно е за Бога да ни забрави - ние сме Негови деца и Той ни е врязал на дланите Си.

Красотата на Божието слово
Красотата на Божието слово
 

Сред шума на света има едно място на мир, където намираме мъдрост и сила - Библията.