BG | EN

Блог

Бог е добър?

Ние знаем, че Бог е добър. Но дали това е само интелектуално знание или го показваме в живота и реакциите си?

Всички, които сме повярвали в Господ Иисус Христос, вярваме и сме убедени, че Бог е добър. Но дори да имаме тази твърда увереност, когато преживеем нещо болезнено, като загуба на здраве или любим човек например, дали не се прокрадва в нас съмнението, че в този момент Бог не е добър към нас?

В историята в Даниил, гл. 3 цар Навуходоносор прави златна статуя, като заповядва всички да ѝ се покланят и да се молят на нея. Когато разбира, че трима младежи от Юдея – Седрах, Мисах и Авденаго – не служат на боговете му и не се молят на статуята, той ги извиква и им поставя ултиматум – или да коленичат, или да ги хвърли в огнената пещ. Те отговарят по следния начин: „Ние имаме Бог, на Когото служим. Той има силата да ни спаси от пламтящата огнена пещ, и от твоята власт, царю, ще ни избави. Дори Той да не стори това, знай, царю, че нито ще служим на твоите богове, нито ще се молим на златната статуя, която си построил“ (Даниил, гл.3, ст. 17 – 18*).

Тук ключови са думите: „Дори Той да не стори това“: Дори Бог да не ни избави, дори да не ни върне загубеното, дори да ни отнеме още нещо скъпо, Той пак е добър Бог, Който действа по Своята съвършена воля. Понякога това може да се окаже болезнено за нас, но Той винаги дава нужната благодат в болезнения момент.

В историята на Седрах, Мисах и Авденаго, Бог ги избавя от огъня. Но ако не го беше направил – опция, за която те бяха готови, – Той пак щеше да е добър. Може не винаги да виждаме как Господ обръща злото за добро в живота на тези, които Го обичат, но ако Го познаваме, ще знаем, че заслужава доверието ни.

„Защото Моите мисли не са ваши мисли и вашите пътища не са Мои пътища – казва Господ. Както небесата са по-високи от земята, така Моите пътища са по-възвишени от вашите пътища и мислите Ми – от вашите мисли“ (Исаия, гл. 55, ст. 8 – 9*).

Ние сме хора с ограничено виждане и знание. Но едно можем да знаем – Бог е добър! Винаги.

 

 

Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Прочети още

Молитва и очаквания
Молитва и очаквания
 

Всички понякога сякаш се уморяваме или разочароваме от молитвата, когато тя остава неотговорена. Нека помислим какви са мотивите ни да се молим и дали го правим само за да получим нещо.

Живот в настоящето
Живот в настоящето
 

Този ден е уникален и неповторим. Бог иска да го изживеем смислено с Него.

Царят на Израил
Царят на Израил
 

Царят на Израил влиза в Йерусалим. Какви са очакванията на народа и дали Той ги оправдава? Ами вашите?