BG | EN

Блог

Царят на Израил

Царят на Израил влиза в Йерусалим. Какви са очакванията на народа и дали Той ги оправдава? Ами вашите?

„Благословен е Царят, Идващият в името на Господа! Мир на небето и слава във висините!“ (Лук., гл. 19, ст. 38*)

Еврейският народ отдавна очаква своя цар. Обикновените хора сигурно са си представяли военен пълководец, който язди боен кон и идва да срази враговете им и да ги избави от Римската власт. Вероятно фарисеите и учителите на Закона са искали изтъкнат религиозен водач. 

Този обаче, Който влиза в Йерусалим, като Цар, е „праведен,  кротък и носи спасение,  възседнал наосел“ (Зах., гл. 9, ст. 9*). Това, което народът вижда и чува от Господ Иисус Христос, не отразява представите им. Той учи на смирение: „Ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата“ (Мат., гл. 5, ст. 39*); да обичаме враговете си: „Обичайте враговете си, благославяйте онези, които ви проклинат, правете добро на онези, които ви мразят, и се молете за онези, които ви обиждат и гонят“ (Мат., гл. 5, ст. 44*); да служим на другите: „Който иска да бъде големец между вас, нека ви бъде слуга, и който иска да бъде пръв между вас, нека ви бъде роб, както и Синът човешки не дойде, за да Му служат, а да служи и да даде живота Си откуп за мнозина“ (Мат., гл. 20, ст. 26 – 28*). Колко радикално! 

Царят на Израил не е военен пълководец, нито изтъкнат религиозен лидер. Той е кротък и смирен, храни се с блудници и грешници, за да им занесе прошка и спасение. Господ Иисус Христос е истински Цар, Който заслужава нашата прослава!

Какви са вашите представи за цар и месия? Приели ли сте Иисус Христос за истински Цар в живота ви?

 

 

Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

 

Прочети още

Източникът на нашата надежда
Източникът на нашата надежда
 

Тъй като е лесно да се обезсърчим, ние се нуждаем от напомняне, че Господ работи за нашето добро.

Да носиш промяна
Да носиш промяна
 

Човек, който избира да се подчинява на Бога, може да има огромно влияние върху живота на другите.

Бог работи вътре в нас
Бог работи вътре в нас
 

Какво бихте искали Бог да извърши в живота ви?