BG | EN

Блог

Царят на Израил

Царят на Израил влиза в Йерусалим. Какви са очакванията на народа и дали Той ги оправдава? Ами вашите?

„Благословен е Царят, Идващият в името на Господа! Мир на небето и слава във висините!“ (Лук., гл. 19, ст. 38*)

Еврейският народ отдавна очаква своя цар. Обикновените хора сигурно са си представяли военен пълководец, който язди боен кон и идва да срази враговете им и да ги избави от Римската власт. Вероятно фарисеите и учителите на Закона са искали изтъкнат религиозен водач. 

Този обаче, Който влиза в Йерусалим, като Цар, е „праведен,  кротък и носи спасение,  възседнал наосел“ (Зах., гл. 9, ст. 9*). Това, което народът вижда и чува от Господ Иисус Христос, не отразява представите им. Той учи на смирение: „Ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата“ (Мат., гл. 5, ст. 39*); да обичаме враговете си: „Обичайте враговете си, благославяйте онези, които ви проклинат, правете добро на онези, които ви мразят, и се молете за онези, които ви обиждат и гонят“ (Мат., гл. 5, ст. 44*); да служим на другите: „Който иска да бъде големец между вас, нека ви бъде слуга, и който иска да бъде пръв между вас, нека ви бъде роб, както и Синът човешки не дойде, за да Му служат, а да служи и да даде живота Си откуп за мнозина“ (Мат., гл. 20, ст. 26 – 28*). Колко радикално! 

Царят на Израил не е военен пълководец, нито изтъкнат религиозен лидер. Той е кротък и смирен, храни се с блудници и грешници, за да им занесе прошка и спасение. Господ Иисус Христос е истински Цар, Който заслужава нашата прослава!

Какви са вашите представи за цар и месия? Приели ли сте Иисус Христос за истински Цар в живота ви?

 

 

Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

 

Прочети още

Бъди доволен
Бъди доволен
 

Дали умеем да бъдем доволни или все нещо не ни достига? Ако Господ за нас е достатъчен, то ние винаги ще бъдем доволни.

Живот в настоящето
Живот в настоящето
 

Този ден е уникален и неповторим. Бог иска да го изживеем смислено с Него.

Да прогледна
Да прогледна
 

Господ вижда от какво наистина се нуждаем. Дали и ние знаем? Той иска да погледнем искрено в себе си и да извикаме смело към Него в своята нужда.