BG | EN

Блог

Проблемът с гордостта

За гордостта няма извинение, при положение че всяка власт е от Бога и Неговите пътища са винаги по-добри от нашите.

„Бог се противи на горделивите, а на смирените дарява благодат“ (1 Пет., гл. 5, ст. 5*).

Гордостта е присъща на всеки човек. Независимо от нашата възраст, способности, социално положение или култура – всички ние сме склонни да се самоизтъкваме по различни начини.

Като пръв цар на Израил, Саул трябва да води народа, като следва Божиите инструкции със силата на Светия Дух. За да бъде успешен, е необходимо да помни две неща: властта, която има, му е дадена от Бога и неговите отговорности включват изпълнение на Божия план, водителство на народа чрез личен пример и подчинение на Божия закон. Но подобно на много от нас днес, Саул действа така, сякаш той командва, а не Господ. Заради това, че разчита на себе си и е горделив, той нарушава Божиите заповеди и извършва действие на свещенослужител, на което няма право.

Може би си мислите, че това не се отнася до вас, тъй като не сте на висока позиция. Но в действителност сте. Като християни, ние сме избрани да бъдем Божи народ (1 Лет., гл. 2, ст. 9) и Той има специална задача за всеки един от нас (Еф., гл. 2, ст. 10). Затова Светият Дух живее във вярващите: да ни води и да ни дава сила, за да извършим своята част от Божия план.

Мислите ли понякога, че вашият начин е по-добър от Божия? Независимостта произтича от гордост, но смиреното сърце живее в пълно упование на Бога.

 

 

Линк към оргиналната статия: https://www.intouch.org/read/daily-devotions/the-problem-of-pride

 

Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

Прочети още

Поглед в бъдещето
Поглед в бъдещето
 

Книгата Откровение ни приканва да хвърлим поглед към бъдещето, за да се покаем за греховете си и да живеем с вяра – днес и всеки ден.

Писмо до Бога
Писмо до Бога
 

Нека предоставяме своя товар на Бога с пълно доверие.

Пей хвала
Пей хвала
 

Когато наситим ежедневието си с хваление на Бога, то се изпълва с мир и радост.