BG | EN

Блог

Моментите, които ни поддържат

Когато имаме трудности, можем да размишляваме върху Божия характер.

Велик е Господ и достоен за хвала и Неговото величие е неизследимо (Пс.145, ст. 3*).

Къде се фокусирате, когато се появят трудности - върху проблема, въздействието му върху вас или ефекта му върху другите? 

Щом изпаднеше в беда, Давид размишляваше за Божията вседостатъчнност и Неговата добра и съвършена воля. Виждаме този фокус не само в Псалом 145, но и в много други: през целия си живот Давид представя своите трудности пред Бога и неизменно насочва вниманието си обратно към Него. В резултат, душата му намира сила и надежда.

Понеже Давид има взимоотношения на доверие с Бога, той се бори с изпитанията, като очаква помощ отгоре. Предстоящата битка с Голиат, например, го кара да си припомни Божията избавяща сила в миналото и настоящето (1 Цар., гл. 17, ст. 37). Когато е обект на смъртни заплахи и покушения от страна на цар Саул, Давид разчита на Божията защита, като на негова "твърдина и крепост" (Пс.18, ст.3). Във време на скръб за близки хора, той оставя Божието присъствие и утеха да изпълнят сърцето и ума му (1 Цар., гл. 30, ст. 3 - 6). 

Подобно Давид, нашите обстоятелства също могат послужат за това да бъдем подтикнати към размисъл. Бог ни е дал словото Си, което ни разкрива Неговия характер, делата и целите Му. Когато дойде следващата трудност в живота ви, използвайте Писанието, за да ви напомни да размишлявате върху някои от Божиите атрибути и почерпете сила и надежда, които да поддържат душата ви в този момент.

 

 

Линк към оригиналната статия: https://www.intouch.org/read/daily-devotions 

 

*Библейските цитати са от Библия, нов превод от оригиналните езици © Българско библейско дружество 2013

 

Прочети още

Молитва и очаквания
Молитва и очаквания
 

Всички понякога сякаш се уморяваме или разочароваме от молитвата, когато тя остава неотговорена. Нека помислим какви са мотивите ни да се молим и дали го правим само за да получим нещо.

Бог е добър?
Бог е добър?
 

Ние знаем, че Бог е добър. Но дали това е само интелектуално знание или го показваме в живота и реакциите си?

Живот в настоящето
Живот в настоящето
 

Този ден е уникален и неповторим. Бог иска да го изживеем смислено с Него.